2 year EP & EPC – elective courses

Attention 2 year English Philology BA and 2 year EPC – you are to enroll in elective courses via USOS – check your account and monitor the enrollment process. You can find the list of courses and their timetable on your study programme website – timetable – elective courses.   Czytaj więcej →

DNI ADAPTACYJNE i OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA STUDENCKIE 27-30.09.2021 / ADAPTATION DAYS and COMPULSORY STUDENT TRAININGS 27-30.09.2021

Dziekan Wydziału Filologicznego i Koordynatorzy kierunków uprzejmie zapraszają studentów pierwszych lat na spotkania w ramach Dni Adaptacyjnych i na obowiązkowe szkolenia studenckie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w załączniku poniżej. Dean of the Faculty of Philology and Coordinators of studies cordially invite first-year students to Adaptation Days meetings and compulsory student... Czytaj więcej →

Kompetenzprüfung Deutsch – sesja poprawkowa 2020/2021

Uwaga studenci! Proszę zapoznać się z harmonogramem egzaminów poprawkowych z Kompetenzprüfung Deutsch. Egzamin poprawkowy dla I roku I stopnia odbędzie się przez MS TEAMS 09.09.2021 – od godz. 9:00 część pisemna, od godz. 12:00 – część ustna.  HARMONOGRAM – II rok I stopnia + I rok II stopnia- sesja poprawkowa... Czytaj więcej →

Self-Study C1 – make-up exam

Attention students of English Philology and English Philology Practical Profile! The details regarding your self-study C1 make-up exam can be found on your study programme website in the folder – SELF-STUDY – SCHEDULE  SCHEDULE – pdf version.   Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

The make-up meeting for all groups taught by Marlena Marciniak, PhD will take place on Thursday 9.09.21 at 10.30 in room 207 CM. Office hours during the make-up exam session in September 2021 / Konsultacje podczas sesji egzaminacyjnej poprawkowej we wrześniu 2021: Friday / piątek 3.09.21: 8.45-10.15 room 114 CM... Czytaj więcej →

mgr Dorota Kamińska – konsultacje

W tym tygodniu konsultacje z mgr Dorotą Kamińską odbędą się o godzinie 9.00 (wtorek 06.07, środa 07.07). This week the Office Hours with Dorota Kamińska, MA will be held at 9.00 (Tuesday 06.07, Wednesday 07.07).   Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel – konsultacje

Ze względu na ustalone terminy egzaminów harmonogram konsultacji w sesji ulega zmianie. Odbędą się one w następujących terminach/ Auf Grund von festlegeten Prüfungsterminen wird die Sprechstunde in der Prüfungszeit in geänderten Zeiten stattfinden: – 29.06.2021 – 8:15-9:00 (wyłącznie/nur online, MsTeams) – 01.07.2021 – 9:00-10:30 (stacjonarnie/stationär+online) – 06.07.2021 – 8:15-9:00 (wyłącznie/nur... Czytaj więcej →

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DLA STUDENTÓW

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza studentów do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określają regulaminy dostępne, wraz z wnioskami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:   https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/ Proszę o składanie wniosków do dnia 6 lipca 2021 r. w Rektoracie UO.     Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

Office hours during the exam session June/July 2021 / Konsultacje podczas sesji egzaminacyjnej czerwiec / lipiec 2021: Tuesdays/ Wtorki: 10.00-10.45 MS Teams Fridays/Piątki: 10.00-10.45 MS Teams   Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

dr Małgorzata Jokiel, Übersetzungsanalyse und -kritik, grupa B (Germanistik, II stopień, 1 rok) Ostatnie zajęcia w ramach przedmiotu Übersetzungsanalyse und -kritik dla grupy B (omówienie prac i wyników kolokwium) odbędą się we wtorek, 22.06.2021, w godz. 12:00-12:45. Czytaj więcej →

dr hab. Klara Szmańko, prof. UO

American Life and Institutions classes with dr hab. Klara Szmańko, prof. UO that were supposed to take place on Wednesday, June 16 will be held on June 23, Wednesday, 8.30-13.30 (in the same group sequence).   Czytaj więcej →

dr Mariola Majnusz-Stadnik

Konsultacje dr Marioli Majnusz-Stadnik z dn. 16.06.2021 r. obywają się wyłącznie na platformie MS Teams, możliwość konsultacji stacjonarnych w czwartek, 17.06.2021, od godz. 15:30. Czytaj więcej →

dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO

Konsultacje dr hab. Felicji Księżyk, prof. UO z dn. 15.06.2021 r., godz. 12:30-14:00 zostają wyjątkowo przeniesione na 17.06.2021 r. godz. 14:45-16:15 – czwartek, MS Teams oraz stacjonarnie w Opolu, Plac Staszica 1, sala 107.   Czytaj więcej →

Prof. Ryszard Wolny

W dniu dzisiejszym tj. wtorek 15.06.2021 r. zaliczenie i konsultacje z prof. R. Wolnym zostają odwołane i przeniesione na kolejny wtorek 22.06.2021 r. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.     Czytaj więcej →

mgr Magdalena Tokarska – I rok FRP

Mgr Magdalena Tokarska informuje, że zajęcia “Językowe i kulturowe trudności w przekładzie” z I rokiem filologii romańskiej od podstaw zostają przełożone z 15.06.2021 na 22.06.2021 na godz. 17.15.   Czytaj więcej →

dr Radosław Marcinkiewicz

Konsultacje dra Radosława Marcinkiewicza z dnia 14.06.2021 (18:00–18:15) zostają w bieżącym tygodniu przeniesione wyjątkowo na środę 16.06.2021 (18:15-19:00).   Czytaj więcej →

SELF-STUDY C1 SCHEDULE 2021

Attention students of English Philology and English Philology Practical Profile! The details regarding your self-study C1 exam can be found on your study programme website in the folder – SELF-STUDY – SCHEDULE. The coordinator of the exam is Dorota Kamińska. Czytaj więcej →

SELF-STUDY C1 Exam – WRITING PART

Attention Students, here are the dates of your Self-study C1 exam – writing part: I EP – mgr S. Branigan: 09.06 at 8.30 (groups 3 and 4), 12.00 (groups 1 and 2) I EP Part-time – mgr J. Hamblen (supervisor mgr D. Kamińska): 19.06 at 10.00 I EPPP – dr... Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

Konsultacje dr Małgorzaty Jokiel (stacjonarne+online) z dnia 25.05.2021 (8:15-9:45) zostają w bieżącym tygodniu przeniesione wyjątkowo na piątek, 28.05.2021 w godz. 8:30-10:00 (budynek Pl. Staszica 1, pokój 107).    Czytaj więcej →

dr Kornelia Kansy

W dniach 24.05 – 26.05.2021 konsultacje i zajęcia pani dr Kornelii Kansy zostają odwołane z powodu choroby. Termin ich odpracowania zostanie ustalony ze studentami. Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

III rok Germanistik Na prośbę studentów III roku Germanistik zajęcia z przedmiotu Textproduktion zostają przeniesione z terminów czerwcowych na 21.05 w godz. 10.15-13.15 i 28.05 godz. 10.15-11.00 (Gr. A) oraz z dn. 8.06 na 1.06 w godz. 10.15-11.00 (Gr. B+C). Czytaj więcej →

dr Magdalena Szyszka- Phonetics 2

Attenion students! Phonetics 2 classes on May 21st (group 3 and group 1) are moved to the following week – May 28th. Here is the time-table on 28th May 2021: 8:30-10:00 Group 4 – Intonation – MS TEAMS 10:00-11:30 Group 4 – test – Moodle 8:30-10:00 Group 3 – test... Czytaj więcej →

I rok JPJN

Uwaga studenci I roku JPJN! Zajęcia z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego– Mówienie 2 zaczynają się w dn. 13.05. o godz. 12.45. Kurs poprowadzi mgr Sylwia Sawulska. Szczegóły spotkań znajdują się w MS Teams.   Czytaj więcej →

mgr Ewa Skał

W dniach 11-13.05.21 zajęcia z mgr Ewą Skał zostają odwołane z powodu choroby. The classes with Ewa Skał, MA are cancelled on 11-13.05.21 due to illness.   Czytaj więcej →

dr Marek Sitek

W dniu 11 maja 2021 r. zajęcia z dr. Markiem Sitkiem zostają odwołane z przyczyn losowych. Ich odpracowanie odbędzie się w terminie ustalonym ze studentami.   Czytaj więcej →

II rok Germanistik-Lehramt – zastępstwo

Uwaga studenci II roku Germanistik-Lehramt  dotychczasowe zajęcia mgr K. Gabryel zostają zastąpione zajęciami dr K. Kansy. Szczegóły znajdują się w planie zajęć oraz w USOS-ie. W razie pytań proszę kontaktować się z dr Kornelią Kansy. Czytaj więcej →

mgr Sylwia Sawulska – Pisanie 2

Mgr Sylwia Sawulska informuje, że jej zajęcia z przedmiotu Pisanie 2 na kierunku JPPJN w dn. 5 maja odbędą się wyjątkowo o godz. 14.00 zamiast o 10.30. Zmiana godziny wynika z zaangażowania prowadzącej w pracę komisji podczas matur.   Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

Germanistik, II rok I stopnia: zajęcia z przedmiotu “Literaturgeschichte des dt. Kulturraumes” zostają przeniesione z dn. 4.05 (wtorek) na 7.05 (piątek): gr. b: godz. 8.30-10.00, gr. a: 10.15-11.45. Czytaj więcej →

mgr Marta Chyb-Winnicka

W dniu 04.05.2021 r. zajęcia z mgr Martą Chyb-Winnicką nie odbędą się. Zostaną odrobione w następujących terminach: – Diagnoza osiągnięć z języka polskiego (II FP-M) – 06.05.2021 r., 17:45-19:15. – Gramatyka języka polskiego (I JPPJN) – 05.05.2021 r., 15:30-17:00. Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

Z powodu problemów technicznych zajęcia dr A. Klimas z przedmiotu “Narratologische Analyse” z dn. 29.04 zostały odwołane. Studenci są proszeni o przygotowanie przesłanych materiałów na najbliższe zajęcia.  Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

Konsultacje online dr Małgorzaty Jokiel w dniu 27.04.2021 odbędą się wyjątkowo w nieco zmienionych godzinach, tj. w godz. od 8:45 do 10:15.   Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

Dr Małgorzata Jokiel, “Übersetzungsanalyse und -kritik”, Germanistik, I rok II stopień, grupa B Ze względu na fakt, że dwa terminy zajęć przypadają na dni świąteczne, w dniu 23.04.2021 w godz. 8:30-10:00 będzie możliwość skorzystania z dodatkowych fakultatywnych zajęć na temat “Audiovisuelle Übersetzung/Audiodeskription”. Serdecznie zapraszam!   Czytaj więcej →

mgr Ewa Skał

Konsultacje z mgr Ewą Skał są odwołane w dniu 21.04.2021 (środa). The office hours with Ewa Skał, MA are cancelled on 21.04.2021 (Wednesday).    Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak – additional classes

Here are the dates of additional classes with Marlena Marciniak, PhD: Oto daty odrabiania zajęć z dr Marleną Marciniak: EPC 2 Year / Rok 2 23.04.21, 28.06.21 9.00-10.30 gr.2 10.30-12.00 gr.3 12.00-13.30 gr.1 EP 1 Year / Rok 1 10.06.21, 30.06.21 9.00-10.30 (gr. Spanish) 10.30-12.00 (gr. Italian) EP 2 Year... Czytaj więcej →

dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO

Uwaga studenci 1 roku English Philology – Teacher Training Programme (EP TTP) – studia dzienne! W dniu 20.04.2021 (wtorek) wykład Specialist lecture series 2 z dr hab. Ewą Piechurską-Kuciel, prof. UO rozpocznie się wyjątkowo o godz. 7:30. Attention 1 year English Philology – Teacher Training Programme (EP TTP) – full-time!... Czytaj więcej →

dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO

Uwaga studenci 1 roku English Philology – Teacher Training Programme (EP TTP) – studia dzienne! W dniu 13.04.2021 (wtorek) wykład Specialist lecture series 2 z dr hab. Ewą Piechurską-Kuciel, prof. UO rozpocznie się wyjątkowo o godz. 8:00. Attention 1 year English Philology – Teacher Training Programme (EP TTP) – full-time!... Czytaj więcej →

dr hab. Anna Tabisz, prof. UO

dr hab. Anna Tabisz, prof. UO informuje, iż w tym tygodniu jej konsultacje z poniedziałku (12.04) i wtorku (13.04) odbędą się w środę (14.04) od godz. 8.30 do 10.00 na platformie Teams.   Czytaj więcej →

Informacja od koordynatora kierunku JOSU

Koordynator kierunku JOSU informuje, że zaległe zajęcia dr. Rafała Nawrockiego z przedmiotu Rozliczenia międzynarodowe z dnia 9.04.2021 odbędą się w nadchodzący piątek, 16.04.2021 w godzinach 11:00 – 13:15 (spotkanie jest założone w kalendarzu aplikacji MS Teams).   Czytaj więcej →

mgr Sebastian Maślanka

Zajęcia z mgr Sebastianem Maślanką zostają odwołane z powodów zdrowotnych do 21.04. Starości grup proszeni są o kontakt mailowy w celu ustalenia terminów odpracowania zajęć. Czytaj więcej →

dr Rafał Nawrocki

Dr Rafał Nawrocki z przyczyn losowych odwołuje w dniu 9.04 swoje zajęcia z przedmiotu Rozliczenia międzynarodowe. Termin odpracowania zajęć zostanie podany wkrótce przez Koordynatora kierunku.   Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

W dniach 8.04.21 oraz 12.04.21 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby. The classes with Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 8.04.21 and 12.04.21 due to her illness. Czytaj więcej →

dr hab. Janusz Malak

Zajęcia z dr hab. Januszem Malakiem zostają odwołane w dniu 08.04.2021 r (czwartek). The classes with prof. Janusz Malak are cancelled on 08.04.2021 (Thursday).    Czytaj więcej →

dr Kornelia Kansy

W dniu 07.04.2021 zajęcia z dr Kornelią Kansy zostają odwołane z powodów zdrowotnych. Termin ich odpracowania zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu.   Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

W dniach 31.03.21 oraz 7.04.21 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby. The classes with Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 31.03.21 and 7.04.21 due to her illness.   Czytaj więcej →

dr Anna Modelska-Kwaśniowska

Dr Anna Modelska-Kwaśniowska odwołuje swoje zajęcia oraz konsultacje w dniach 29.03 – 1.04.2021 z uwagi na udział w projekcie międzynarodowym. Za zgodą Dziekan Wydziału, zajęcia zostają odpracowane w formie materiałowej.   Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

W dniu 29.03.21 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby. The classes with Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 29.03.21 due to her illness.   Czytaj więcej →

dr Marlena Marciniak

W dniu 25.03.21 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby. Termin zajęć dodatkowych zostanie podany na naszym następnym spotkaniu. The classes with Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 25.03.21 due to her illness. The date of additional classes will be announced during our next meeting. Czytaj więcej →

dr Kornelia Kansy

Zajęcia z przedmiotu “Akademisches Schreiben 2” (I rok II stopnia) z dnia 23 marca (wtorek) zostają wyjątkowo przeniesione na 12 kwietnia (poniedziałek) na godz. 13.30-15.00 (gr. a), 15.00-16.30 (gr. b). Czytaj więcej →

Uwaga Studenci !!!

Szanowni Państwo, ukazała się zmiana  Zarządzenia Rektora nr 52/2020, zgodnie z którą do 9.04 prowadzimy nauczanie i konsultacje wyłącznie zdalnie https://monitor.uni.opole.pl/wp-content/uploads/ZR-33-2021.pdf Czytaj więcej →

dr Gabriela Jelitto-Piechulik

Konsultacje w dniu dzisiejszym, t.j. 16.03.2021 r., z dr Gabrielą Jelitto-Piechulik odbędą się wyłącznie za pośrednictwem MS Teams bez możliwości kontaktu w Opolu.   Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

dr Małgorzata Jokiel, II rok Germanistik, specjalność: Translatorik Zajęcia z przedmiotu “Konsekutivdolmetschen allgemeiner Texte” z dnia 17.03.2021 zostają wyjątkowo przeniesione na 24.03.2021.   Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

Zajęcia z przedmiotu “Literaturgeschichte des deutschsprachigen Kulturraumes” (II rok Germanistik) z dnia 16 marca (wtorek) zostają przeniesione na 19 marca (piątek) na godz. 8.30-10.00 (gr. b), 10.15-11.45 (gr. a).   Czytaj więcej →

dr Monika Krzempek

W dniach 9-11.03 br. zajęcia i konsultacje dr Moniki Krzempek zostają odwołane z powodu choroby. Terminy odpracowania zajęć zostaną uzgodnione na najbliższym spotkaniu. Czytaj więcej →

dr Gabriela Jelitto-Piechulik

informuje, że w dniu 9.03.2021 jej zajęcia odbędą się w następującym porządku: – Seminarium dyplomowe 3 rok: 15:20-17:50 – MS Teams – Konsultacje w Opolu + MS Teams: 11:15-12:45       Czytaj więcej →

dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO

Dnia 9.03.2021 zajęcia Fachsprachen der Gesellschaftswissenschaften w grupie B I roku studiów drugiego stopnia wyjątkowo odbędą się o godz. 8.30-10.00. W tym dniu ze względów zdrowotnych konsultacje odbędą się wyłącznie za pośrednictwem platformy MS Teams.   Czytaj więcej →

dr Marek Sitek

Z powodów zdrowotnych zajęcia z przedmiotu “Psycholinguistik 2” z dnia 4 marca 2021 (rok III, grupa b+c) zostają przeniesione na 8 marca (poniedziałek) na godz. 15:30-17:00.   Czytaj więcej →

dr Monika Czok

Uwaga Germanistik-Lehramt (II rok II stopnia): zajęcia “Akademisches Schreiben” w dn. 4.03.2021 zostają odwołane z powodu szczepienia nauczycieli akademickich; zostaną odrobione wyjątkowo w tygodniu parzystym – za tydzień 11.03. o godz. 10.00. Czytaj więcej →

dr hab. Daniel Pietrek, prof. UO

Uwaga III rok filologii germańskiej – studia 1 stopnia Ze względu na szczepienie,  zajęcia w dniu  3 marca 2021  z prof. Danielem Pietrkiem odbędą się według zmienionego harmonogramu:  8.30-10.00 Wykład z historii literatury niemieckiej 6  – odbędzie się wyjątkowo na platformie MS Teams .Na wykładzie przekazana zostanie szczegółowa informacja dotycząca... Czytaj więcej →

Plany zajęć

Uwaga Studenci! Proszę sprawdzać plany zajęć, ponieważ ulegają one modyfikacji. Zmiany w planach wprowadzane są na bieżąco. Czytaj więcej →

Ochrona własności intelektualnej / Intelectual property training

Uwaga studenci! Można już sprawdzić wyniki testu kończącego szkolenie. Osoby, które nie zaliczyły, mogą podejść do testu jeszcze raz. Test będzie dostępny do 23.02.2021 (wtorek).  Studenci którzy nie odbyli OBOWIĄZKOWEGO szkolenia, proszeni są o zapisanie się przez moodle.uni.opole.pl ( http://wfil.uni.opole.pl/szkolenie-z-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-intellectual-property-training/ lub http://wfil.uni.opole.pl/intellectual-property-training-for-english-speaking-students/ ). Hasło do kursu dostępne u starosty roku.  Studenci,... Czytaj więcej →

INTELLECTUAL PROPERTY TRAINING for English-speaking students!

Attention English-speaking students! Intellectual property training is available here: https://moodle.uni.opole.pl/course/view.php?id=2070 To get the password please contact the leader of your year. Please follow the instructions in the course. To complete the training it is necessary to pass a test which is a part of the course. The test will be... Czytaj więcej →

Students of EP MA and EP TTP MA – C2 – Instructions

Attention students! EP MA – you can find the instructions by enetring the website ep.wfil.uni.opole and choosing STUDENT –> MA LEVEL –> SELF STUDY C2 –> INSTRUCTIONS 2020/2021 EP TTP MA –  you can find the instructions by enetring the website epttp.wfil.uni.opole and choosing STUDENT –> SELF STUDY C2 –>... Czytaj więcej →

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej / Intellectual property training

Uwaga studenci 3 roku wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! Aby wziąć udział w JEDNORAZOWYM OBOWIĄZKOWYM szkoleniu z ochrony własności intelektualnej należy zalogować na platformę MOODLE (moodle.uni.opole.pl). Zapisanie jest możliwe po podaniu hasła – dostępne u starosty roku.  Studenci uczestniczą w szkoleniu (kursie) samodzielnie poprzez platformę MOODLE. Podstawą... Czytaj więcej →

classes with T. Sutarzewicz- changes in the plans

Attention students who have classes with T Sutarzewicz (part time and full time) Your classes will be finished under the supervision of designated teachers. Wait for their instructions via MSTeams in the subjects that Mr Sutarzewicz taught.  full time:  EP BA, 1 year – dr P. Wilk, EPPP, 1 year... Czytaj więcej →

Szkolenie BHP- WAŻNE / Safety training – URGENT!

Uwaga studenci kierunków anglistycznych! Szkolenie BHP jest OBOWIĄZKOWE dla studentów 1 roku  i odbędzie się w języku polskim. Dla studentów anglojęzycznych zostanie ustalony odrębny termin.  Attention students! Safety training is OBLIGATORY for 1 year students and will be in Polish.  For English-speaking students the separate term will be set soon. ... Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz

mgr Tomasz Sutarzewicz ogłasza, że do 12.02.2021 przebywa na zwolnieniu lekarskim.  Wkrótce zostaną ogłoszone zmiany w planach. Mgr Tomasz Sutarzewicz informs that he is on sick leave till 12.02.2021. The changes in the plans will be announced soon.    Czytaj więcej →

1 year students of EP MA, EP TTP MA, MLA

Attention: 1 year students of EP MA, EP TTP MA, MLA – full time ! Aarrangements have been made for your foreign language course B2+ so DO NOT REGISTER via USOS to any of the language options. The group leaders are asked to contact dr M. Adams-Tukiendorf directly to get... Czytaj więcej →

INFORMACJA DLA STUDENTÓW W SPRAWIE ODBIORU SKIEROWAŃ NA PRAKTYKI

Kontakt w sprawie odbioru skierowań na zawodowe praktyki studenckie : Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich praktykicedu@uni.opole.pl, tel.:+48 77 442 35 22. Termin odbioru skierowań do końca stycznia! Informacja dostępna jest na stronie http://cedu.uni.opole.pl/odbior-skierowan-na-praktyki-studenckie-zawodowe-obowiazujace-w-roku-akademickim-2020-2021-termin-odbioru-skierowan-do-konca-stycznia-2020-r/   Czytaj więcej →

Szkolenie BHP- kierunki anglistyczne/ Safety training

Uwaga studenci pierwszego roku kierunków anglistycznych! Szkolenie BHP odbędzie się w formie zdalnej przez MS TEAMS w następujących terminach: Attention 1 year students! Safety training will be conducted via MS TEAMS. Please find the details below: STACJONARNE/ FULL-TIME 18.01 (MONDAY)  14:00-17:00 [kod dostępu:  cn0no65] Master of Liberal Arts (MLA) English... Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz – 11 stycznia 2021 r.

koordynator kierunków germanistycznych i slawistycznych z powodu choroby odwołuje w dn. 11 stycznia 2021 r. swoje konsultacje prowadzone w trybie kontaktowym w godz. 8:15-9:15. Zajęcia w trybie online odbędą się zgodnie z planem.     Czytaj więcej →

Szkolenie BHP – kody dostępu

MS Teams zespoły na szkolenie BHP.   Nazwy zespołów to:  Szkolenie BHP + data szkolenia Poniżej znajdują się kody dostępu dla studentów: 12.01. – kod dostępu:  m4dbey8 13.01. – kod dostępu:  pa1teg4 15.01. – kod dostępu:  1ersa9f 18.01. – kod dostępu:  cn0no65 19.01. – kod dostępu:  q7dhkei 20.01. – kod dostępu:... Czytaj więcej →

Szkolenia BHP – Germanistik oraz Język biznesu

Obowiązkowe szkolenia z zakresu BHP dla studentów I roku odbędą się w następującym porządku: środa, 13.01.2021, godz. 10:00-13:00: Germanistik II stopnia piątek, 29.01.2021, godz. 15:30-18:30: Germanistik I stopnia oraz Język biznesu I stopnia Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone na platformie MS Teams.     Czytaj więcej →

Uwaga studenci II roku JB-I oraz II roku JCSU:

W związku z otwierającym się wkrótce naborem na obowiązkowe lektoraty języków obcych, Koordynator kierunków poszukuje zainteresowanych lektoratem języka angielskiego w nietypowej porze, a mianowicie w środy w godzinach 16:00-19:00. Chętni proszeni są o natychmiastowy kontakt mailowy z Koordynatorem (tomasz.sutarzewicz@uni.opole.pl).     Czytaj więcej →

prof. dr hab. Jolanta Nocoń – zajęcia

zajęcia z prof. J. Nocoń z gramatyki opisowej języka polskiego na II roku lingwistyki stosowanej w dniach 27 stycznia 2021 r. i 2 lutego 2021r. odbędą się w trybie stacjonarnym w planowanych godzinach 8:30-10:45 w sali 303 CM. Natomiast zajęcia z lingwistyki tekstu na III roku lingwistyki stosowanej zostaną przeprowadzone... Czytaj więcej →

dr Bożena Dereń – zajęcia stacjonarne

zajęcia w trybie stacjonarnym z  I rokiem języka biznesu odbędą się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 9:00-12:00 w sali 205 CM. Zajęcia z II rokiem języka biznesu odbędą się 21 stycznia 2021 r. w godzinach 16:00-17:30 w sali 205 CM Czytaj więcej →

Obowiązkowe szkolenie BHB

Uwaga studenci pierwszych lat studiów !!! Obowiązkowe szkolenie BHB odbędzie się na platformie Ms Teams w następujących terminach: 12.01.21r. godz. 8.00-11.00 I rok lingwistyki stosowanej, filologii polskiej (studia magisterskie), filologii romańskiej od podstaw 13.01.21r. godz. 10.00-13.00 I rok edytorstwa, logopedii z językiem polskim jako obcym 15.01.21r. godz. 12.00-15.00 I rok... Czytaj więcej →

Godziny Rektorskie

OGŁOSZENIE Z okazji zbliżających się  Świąt Bożego Narodzenia ogłaszam w dniu 23 grudnia 2020 r. (środa) godziny rektorskie od 12.00.   dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO Prorektor ds. kształcenia i studentów     Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz

ogłasza, że jego konsultacje koordynatora kierunków realizowane kontaktowo w poniedziałek w godzinach 8:15-9:15 zostają w tym tygodniu przesunięte na środę (16 grudnia) w godzinach 9:00-10:00.   Tomasz Sutarzewicz, MA, coordinator of studies, kindly announces that his contact office hours normally held Monday 8:15-9:15 have been moved this week onto Wednesday... Czytaj więcej →

Uwaga, Studenci Germanistik i Germanistik-Lehramt

Koordynator kierunków Germanistik oraz Germanistik-Lehramt uprzejmie informuje, że w dniu 12.12.2020 zostały uruchomione w USOSie zapisy na: (1) FACHSEMINAR dla I roku Germanistik II stopnia (możliwość zapisu na seminaria, które poprowadzą: prof. A. Rudolph, prof. M.K. Lasatowicz, prof. D. Pelka, prof. F. Księżyk oraz prof. D. Pietrek); (2) Ständige Kurse... Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz

Tomasz Sutarzewicz informs that due to a serious Internet connection failure his classes on 10 Dec. have been cancelled. The students will be informed of the make-up form immediately after the connection has been re-established. Stay tuned, please.   Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz – URGENT!

Tomasz Sutarzewicz informs that due to an Internet connection failure his morning classes on 10 Dec. cannot start on time. Classes will begin immediately after the connection has been re-established, which will be announced in a system message from the teacher’s MS Teams account.  Stay tuned, please.  Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

I Germanistik Z powodu awarii internetu dr A. Klimas była zmuszona odwołać dzisiejsze zajęcia i konsultacje. Zajęcia dla I roku Germanistik zostaną odrobione 21.12, o godz. 12.00 grupa a, natomiast o godz. 13.45 grupa b. Konsultacje zostają przeniesione na piątek 4.12 na godzinę 18.00-18.45. Czytaj więcej →

dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska

zajęcia z translatoryki na II roku studiów magisterskich na kierunku filologia francuska są odwołane w dniu 03.12.2020 z powodu wyjazdu w sprawach rodzinnych (pogrzeb). Zostaną one odpracowane dn. 07.12 (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.15 (zamiast zajęć z PNJF). Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel

dr Małgorzata Jokiel: Informacja dla I roku studiów magisterskich Germanistik, grupa B W dniu 04.12.2020 zajęcia z przedmiotu Übersetzungsanalyse und -kritik rozpoczną się wyjątkowo o godz. 8:15 i potrwają do 9:45. Konsultacje online dr Małgorzaty Jokiel z dnia 04.12.2020 zostają wyjątkowo przełożone na 05.12. w godz. od 8:00 do 9:00. Czytaj więcej →

III rok Germanistik

W związku z prezentacją książki “Lilith trifft Kalliope”, w dniu 3.12 o godz. 10.00, zajęcia z dr. M. Sitkiem i dr A. Klimas odbędą się w następującym porządku: 10.00-11.30 Textproduktion, prezentacja książki (Skype/Facebook: Biblioteka Austriacka w Opolu), godz. 12.00-13.30 Kontrastive Grammatik.     Czytaj więcej →

mgr Tomasz Sutarzewicz

Tomasz Sutarzewicz informs that due to Internet connection breakdown his classes today, 24 Nov. were discontinued at 12.55. The classes will be resumed immediately after the connection has been reestablished. Czytaj więcej →

Informacja

Szanowni Państwo, dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO informuje, że wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Sztuki od 12 listopada br. do odwołania są realizowane  online. Anna Lubczyńska Uniwersytet Opolski Dziekanat Wydziału Sztuki Czytaj więcej →

1 year English Philology- BA

Attention students of 1 YEAR ENGLISH PHILOLOGY BA full time! The classes with mgr T. Sutarzewicz are resumed starting 16.11.2020 – observe the changes to your TIMETABLE. Czytaj więcej →

dr Kornelia Kansy

W dniu 10.11.2020 zajęcia z dr Kornelią Kansy zostają odwołane. Termin ich odrobienia zostanie ustalony ze studentami w najbliższym czasie. Czytaj więcej →

1 year EP TTP – PART TIME

Attention students! The classes Information and communication technologies for teachers with mgr A.Wujec-Kaczmarek are moved from 07.11 (Saturday) to 29.11 (Sunday). Please monitor the changes in your schedule – update 03.11.   Czytaj więcej →

dr Monika Krzempek

W dniach 4-6.11 br. zajęcia i konsultacje dr Moniki Krzempek zostają odwołane z powodu choroby. Terminy odpracowania zajęć zostaną uzgodnione na najbliższym spotkaniu.   Czytaj więcej →

Dr A. Klimas

Dr A. Klimas informuje, że dnia 3.11 jej zajęcia “Rozumienie tekstów” 1 rok JPJN, zostają odwołane z przyczyn losowych. Termin ich odpracowania zostanie uzgodniony w najbliższym czasie.     Czytaj więcej →

Uwaga, II rok JCSU

Dr Rafał Nawrocki zawiadamia, że z powodu problemów technicznych zajęcia z przedmiotu “Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów” nie odbyły się 30 października 2020. Terminy zajęć zostają przesunięte o jeden tydzień. Najbliższe zajęcia zostaną przeprowadzone 6 listopada 2020 roku. Studentom przypomina się o obowiązku uczestnictwa w zajęciach on-line.     Czytaj więcej →

Tomasz Sutarzewicz, MA:

My sick leave has been extended until November 13th. Instead of my classes, you may have some other classes – follow what other teachers tell you. After I have returned to work, our classes will be reorganised in order to make up for the lost units.     Czytaj więcej →

UWAGA studenci pierwszych lat Terminy zajęć z Przysposobienia bibliotecznego

PRZESPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE filologia romańska od podstaw (I stopień) 9 listopad 2020 14.00-15.30 filologia polska (I stopień) 13 listopad 2020 8.00-9.30 filologia polska (II stopień) 10 listopad 2020 18.00-19.30 game studies (I stopień) 6 listopad 2020 12.00-13.30 germanistyka (I stopień) 16 listopad 2020 13.45-15.15 germanistyka (II stopień) 18 listopad 2020 8.30-10.00... Czytaj więcej →

LIBRARY TRAINING (1 EP PP/ 1 EP BA/ 1 EP TTP/ 1 MLA)

Attention students of: 1 year English Philology- Practical Profile (Library Training moved on 06.11 [Friday] 10:15-11:45, MS TEAMS) 1 year English Philology BA 1 year English Philology- Teacher Trainng Programme 1 year Master of Liberal Arts (MLA) There have been changes in your LIBRARY TRAINING. Please find the deatils  by... Czytaj więcej →

Uwaga I lata studiów licencjackich

W dniach 26-30.10.2020r. odbędą się szkolenia z “Praw i obowiązków studenta” dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich na platformie MS Teams. Według harmonogramu: -Poniedziałek 18:00 – 19:30 – Filologia romańska od podstaw, Game studies, Język biznesu, Lingwistyka stosowana, Logopedia z językiem polskim jako obcym. -wtorek 18:00-19:30 – Edytorstwo, English in... Czytaj więcej →

1 year EP Practical Profile

Attention! Your LIBRARY TRAINING from 26.10.2020 (Monday) will be moved to a different term due to the changes in your schedule. Please observe the Latest News for more details soon.   Czytaj więcej →

Logopedia

Od 26.10 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym według dotychczasowych planów; wyjątkiem są zajęcia,które odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem w Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu: 1.1.D3.LJPN.84 Metodyka diagnozy i terapii logopedycznej 1.1.D3.LJPN.86 Praktyka śródroczna logopedyczna Ewentualne propozycje zmian w planie, wypracowane przez studentów... Czytaj więcej →

FRP / FF

Od 26.10 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym według dotychczasowych planów; ewentualne propozycje zmian w planie, wypracowane przez studentów i prowadzących zajęcia, należy zgłaszać do koordynatora kierunku celem sprawdzenia możliwości realizacji i upublicznienia na stronie kierunku.       Czytaj więcej →

FP / ED / JPJN / LS / KULT / GS

Od 26.10 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym według dotychczasowych planów; ewentualne propozycje zmian w planie, wypracowane przez studentów i prowadzących zajęcia, należy zgłaszać do koordynatora kierunku celem sprawdzenia możliwości realizacji i upublicznienia na stronie kierunku.     Czytaj więcej →

prof. Fabrice Marsac

Dnia 26.10. zajęcia z prof. Fabricem Marsaciem są odwołane z powodu choroby. Ich odrabianie zostanie ustalone w późniejszym terminie. Czytaj więcej →

English Philology II rok

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu BPO “Rozwój specjalistycznych kadr dla biznesu w Opolu” informuję, że zgłoszenia można przesyłać na adres ela@uni.opole.pl do wtorku 27.10. W przypadku braku możliwości wypełnienia 20 miejsc projekt zostanie zakończony a niewykorzystane środki zwrócone grantodawcy.     Czytaj więcej →

EP, EP.PP, EPC – Phonetics

Next week, in addition to face-to-face classes which will run as scheduled, 1 computer class (rooms 208 and 304): Monday 10.15 EP.PP Monday 12.00 EP gr.1 Wednesday 10.15 EPC gr.2 Wednesday 12.00 EPC gr.1 Thursday 10.15 EP gr.2 Thursday 12.00 EP gr.3 Friday 10.15 EP gr.5 Friday 12.00 EP gr.4 Czytaj więcej →

Kierunki slawistyczne

Od 26.10 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym według dotychczasowych planów; ewentualne propozycje zmian w planie, wypracowane przez studentów i prowadzących zajęcia, należy zgłaszać do koordynatora kierunku celem sprawdzenia możliwości realizacji i upublicznienia na stronie kierunku. Czytaj więcej →

Kierunki germanistyczne

Od 26.10 wszystkie zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym według dotychczasowych planów; ewentualne propozycje zmian w planie, wypracowane przez studentów i prowadzących zajęcia, należy zgłaszać do koordynatora kierunku celem sprawdzenia możliwości realizacji i upublicznienia na stronie kierunku.     Czytaj więcej →

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE/ LIBRARY TRAINING

Attention students of: 1 year English Philology – academic profile – BA/ MA – Full Time and Part time 1 year English Philology- Teacher Training Programme- Full Time and Part Time. 1 year English Philology – Practical Profile 1 year English in Public Communication 1 year Master of Liberal Arts... Czytaj więcej →

dr Beata Koper

W dniu 23.20.2020 zajęcia stacjonarne z dr Beatą Koper zostają odwołane, termin ich odrobienia zostanie uzgodniony ze studentami/studentkami. Natomiast konsultacje odbędą się w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem. Czytaj więcej →

UWAGA 2 rok JAT!

Do 30.10 zajęcia będą odbywać się w systemie zdalnym. Powrót do zajęć według planu nastąpi od 03.11, jeśli nie będzie innych wytycznych.   Czytaj więcej →

UWAGA! II rok Języka czeskiego w sektorze usług

Koordynator kierunku uprzejmie informuje, że zostały zaplanowane zajęcia z przedmiotu “Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów”. Zajęcia w trybie online poprowadzi dr Rafał Nawrocki. Przedmiot zostanie zrealizowany w blokach zajęciowych w pięć piątków od godziny 10:00 do 14:30. Szczegóły należy sprawdzić w zaktualizowanym planie zajęć -> JCSU II Rok     Czytaj więcej →

UWAGA! II rok JOSP

Dr A. Przyszlak oraz dr D. Ambroziak uprzejmie informują o jednorazowej zmianie w harmonogramie zajęć. W dniu 24 października w godz. 13.15-17.00 odbędą się zajęcia z dr A. Przyszlak z przedmiotu Język rosyjski w sferze prywatnej i rodzinnej, a konwersatorium Słownictwo w języku rosyjskim z dr D. Ambroziak odbędzie się... Czytaj więcej →

dr Radosław Marcinkiewicz

Środowe zajęcia z Kultury wypowiedzi w języku polskim ( I rok JB) oraz czwartkowe spotkania w ramach proseminarium licencjackiego (III lata JB i JOSP) będą odbywać się zdalnie (MS Teams) do odwołania (począwszy od 21.10.2020). Godziny zajęć I roku JB: grupa I – 17.15-18.45, grupa II – 15.30-17.00.   Czytaj więcej →

dr hab. Daniela Pelka, prof. UO dr Małgorzata Jokiel

Uwaga I i III rok Germanistik W związku z udziałem w posiedzeniu komisji doktorskiej w dniu 20.10. zajęcia z dr. hab. Danielą Pelka, prof. UO i dr Małgorzatą Jokiel odbędą się w następujących godzinach: 8.30-10.00 Einführung in die Sprachwissenschaft Gr. A, Produktion von Gebrauchstexten Gr. B 10.15-11.45 Einführung in die... Czytaj więcej →

dr Tomasz Gadzina

Z powodu zwolnienia lekarskiego wszystkie zajęcia z dr T. Gadziną  zostają odwołane od 19 do 31 października. Terminy odrobienia zajęć ustalone zostaną na początku listopada. Due to a sick leave, all the classes with dr T. Gadzina are cancelled till 31 October. We will discuss the details on when we... Czytaj więcej →

1 year MLA

Attention! Observe changes in your schedule – the classes with dr M. Wanke will take place in a different room.   Czytaj więcej →

2 year EPC

Attention! Your schedule regarding Friday has changed – you move to online teaching – update 19.10.2020 Czytaj więcej →

English Philology gr. 4

19-23.10 you turn to online classes (Descriptive grammar of English – phonology, Learning strategies, Language skills: writing with elements of grammar 1); classes take place as scheduled. Phonetics 1 – classes called off, they will restart 26.10.       Czytaj więcej →

UWAGA 2 rok Język Angielski w Turystyce

Zajęcia 16.10.2020 w całości odbędą się ONLINE – proszę sprawdzić MSTeams i potwierdzić. Widzicie się z mgr D. Obłojem o godz 09:00 Kurs – Przygotowanie wychowawców wypoczynku 2020-2021 – HARMONOGRAM 16.10.2020 Czytaj więcej →

Tomasz Sutarzewicz, MA:

due to an extended sick leave, no classes with me will be held before the first week of November. Instead, you may have some other classes – follow what other teachers tell you. After I have returned to work, our classes will be reorganised in order to make up for... Czytaj więcej →

Dr Agnieszka Klimas

Dr Agnieszka Klimas przenosi na wniosek studentów swoje zajęcia zdalne z przedmiotu Textproduktion z dn. 15.10.2020 na poniedziałek 26.10.2020, w godz. 10.15-11.45 gr. a, 13.35-15.15 gr. b+c.     Czytaj więcej →

dr Monika Krzempek

W dniach 14-15.10 br. zajęcia i konsultacje dr Moniki Krzempek zostają odwołane z powodu choroby. Terminy odpracowania zajęć zostaną uzgodnione na najbliższym spotkaniu. Czytaj więcej →

dr Jadwiga Tarsa

W związku z udziałem w konferencji naukowej zajęcia z dr. Jadwigą Tarsą z 15 października zostaną odpracowane na platformie MS Teams w następujących terminach: II rok języka biznesu (grupa A) – 19.10., 13.00-14.30; II rok języka biznesu (grupa B) – 19.10, 14.45-16.15; III rok języka biznesu – 23.10, 9.00-11.15. Czytaj więcej →

dr Agnieszka Klimas

W związku z udziałem w Radzie Instytutu Nauk o Literaturze zajęcia dr A. Klimas “Einführung in die Literaturwissenschaft” (Gr. B.) dn. 14.10 zostają przeniesione na godz. 8.15, sala 113.     Czytaj więcej →

Katarzyna Buczek

Due to a planned power cut, I would like to ask students from III EPC group 3 to join group 1 Reading and Listening classes (with K. Buczek) on Thursday 15.10. 20. at 8.30- 10.00 (I will send you a separate MS Teams invitation) Group 2 III EPC will have... Czytaj więcej →

dr Katarzyna Buczek

Due to a planned power cut, I would like to ask students from III EPC group 3 to join group 1 Reading and Listening classes (with K. Buczek) on Thursday 15.10. 20. at 8.30- 10.00 (I will send you a separate MS Teams invitation) Group 2 III EPC will have... Czytaj więcej →

dr Kornelia Kansy

W dniu 14.10.2020 zajęcia i konsultacje z dr Kornelią Kansy odbędą się zdalnie (MS TEAMS). W związku z powyższym obowiązuje następujący harmonogram: 10.15-11.45 Fachsprachenkurs Deutsch 12.00-13.30 Praktische Grammatik, B 13.45-15.15 Praktische Grammatik, A Czytaj więcej →

dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO

W związku z obroną doktorską zajęcia dr hab. Felicji Księżyk dnia 20.10 (wtorek) odbędą się w następującym porządku:   “Didaktik des Deutschunterrichts (Sekundarstufe)” / rok II studiów II stopnia, godz. 8.30-10.00, MS-Teams, “Fachsprachen der Gesellschaftswissenschaften” / rok I studiów II stopnia, godz. 15:30-17:00, S. 112), Zajęcia “Geisteswissenschaftlicher Kurs” na I... Czytaj więcej →

dr hab. Felicja Księżyk, prof. UO

W związku z obroną doktorską zajęcia dr hab. Felicji Księżyk dnia 20.10 (wtorek) odbędą się w następującym porządku: “Didaktik des Deutschunterrichts (Sekundarstufe)” / rok II studiów II stopnia, godz. 8.30-10.00, MS-Teams, “Fachsprachen der Gesellschaftswissenschaften” / rok I studiów II stopnia, godz. 15:30-17:00, S. 112), Zajęcia “Geisteswissenschaftlicher Kurs” na I roku... Czytaj więcej →

dr Tomasz Gadzina zajęcia i konsultacje

d 12 do 23 października wszystkie zajęcia z drem Tomaszem Gadzina będą odbywać się zdalnie (MS Teams). Linki do zajęć zostaną wysłane pocztą elektroniczną. From 12 to 23 October all classes with dr Tomasz Gadzina will be held online (MS Teams). I English Philology MA Group 1: Tuesday, 13 October,... Czytaj więcej →

dr Marek Sitek

W związku z organizowaną przez KJN i KLN Wydziału Filologicznego konferencją “9. Internationale Germanistiche Werkstatt” zajęcia dra Marka Sitka z dnia 15.10 (czwartek) zostają odwołane. Ich odpracowanie odbędzie się w następujących terminach: “Kontrastive Grammatik” / rok III, grupa a (19.10, poniedziałek, godz. 10:15-11:45, MS-Teams), “Kontrastive Grammatik” / rok III, grupa... Czytaj więcej →

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf (I rok MLA, I rok EP)

Attention 1 year MASTER OF LIBERAL ARTS – your clasess with dr M. Adams-Tukiendorf have been cancelled today (Monday 12.10.2020). Meet the teacher on MSTeams on Wednesday (14.10.2020) at 12:00-13:30 – this one time. Attention 1 year English Philology BA academic profile GROUP 2 ONLY – your clasess at 12:00-13:30... Czytaj więcej →

dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel, prof. UO

Attention 1 YEAR EP TTP Full time – there has been a change in your schedule. The classes in Methods and Directions of Research with prof. Piechurska have been moved from Tuesday 08:30 to Monday 17:00-18:30 and will be conducted ONLINE starting Monday 12.10.2020 The change will appear in your... Czytaj więcej →

09.10.2020 r. – Dr Jiři Byčkov

Dr Jiři Byčkov informuje, że do 16.10 wszystkie jego zajęcia ze studentami kierunków JCSU oraz JOSU będą odbywać się zdalnie z powodu niemożności prowadzenia zajęć w trybie kontaktowym w tym czasie.     Czytaj więcej →

dr Małgorzata Jokiel (07.10.2020)

dr Małgorzata Jokiel, Germanistik, III rok, Konsekutivdolmetschen von allgemeinen Texten 2 W związku z organizowaną przez katedry germanistyczne konferencją naukową zajęcia online z przedmiotu “Konsekutivdolmetschen von allgemeinen Texten 2” z dn. 15.10.2020 zostają jednorazowo przeniesione na 12.10.2020 w godz. 10.15-11.45 (Ms Teams) Czytaj więcej →

Germanistik, I rok, studia licencjackie – prof. D. Pelka i dr M. Jokiel

Z uwagi na godziny rektorskie w dn. 06.10.2020 obowiązuje wyjątkowo zmieniony harmonogram zajęć: grupa a 8.30-9.15 Produktion von Gebrauchstexten (sala 106) 9.15-10.00 Einführung in die Sprachwissenschaft (sala 106) grupa b 8.30-9.15 Einführung in die Sprachwissenschaft (sala 113) 9.15-10.00 Produktion von Gebrauchstexten (sala 113) Czytaj więcej →

PLANY ZAJĘĆ

Plany zajęć znajdują się na stronach poszczególnych kierunków. Prosimy śledzić zmiany na bieżąco, gdyż ulegają modyfikacji. Czytaj więcej →

Uwaga, Studenci piątego semestru Języka biznesu, Języków obcych w sektorze usług oraz Języka polskiego od podstaw z językiem niemieckim

Państwa lektorat języka niemieckiego będzie odbywać się we wtorki w godzinach 7:30-9:00 oraz czwartki 18:30-20:00. Jest to kontynuacja lektoratu, który w zeszłym semestrze mieli Państwo z mgr Ewą Rucką-Rink. W nowym semestrze zajęcia będą prowadzone przez mgr Bożenę Zbroińską. Pierwsze zajęcia odbędą się w czwartek, 1 października, o godzinie 18:30.... Czytaj więcej →

Godziny rektorskie

Decyzją Pana Rektora godziny rektorskie w dniu 6.10.2020 zostają wydłużone i będą obowiązywały od godz. 10.30 do godz. 13.30.     Czytaj więcej →

Plany zajęć

Plany zajęć znajdują się na stronach poszczególnych kierunków. Prosimy śledzić zmiany na bieżąco, gdyż ulegają modyfikacji. Kierunki oferowane przez Wydział Filologiczny     Czytaj więcej →

dr Daria Ambroziak

UWAGA!  Nastąpiła zmiana godzin pełnienia dyżuru:  29 września 2020 r.  dyżur dr D. Ambroziak odbędzie się w godzinach 9:00-10:00 Czytaj więcej →

mgr Dorota Kamińska

Przypomnienie – poprawa egzaminu Self-study C1 dla studentów Filologii Angielskiej odbędzie się 12 września (sobota) o godzinie 9.00 w sali 301 (Aula Błękitna, Collegium Mauis). Reminder – the make-up Self-study C1 exam for English Philology students will take place on 12.09 (Saturday) at 9.00 am,  room 301 (Collegium Maius).   Czytaj więcej →

Praktyki

W związku z ograniczoną możliwością pracodawców przyjmowania studentów na praktyki możliwe będzie przesunięcie terminu realizacji praktyk, w porozumieniu z koordynatorem praktyk ze strony UO. Zalecany sposób postępowania: 1. jeśli to możliwe – podjęcie praktyki zgodnie z harmonogramem studiów (od czerwca do września) i rozliczenie jej u koordynatora praktyk w terminie... Czytaj więcej →

dr hab. Klara Szmańko, prof. UO

Uwaga! zmiana godziny egzaminu Egzamin poprawkowy na II roku EP z przedmiotu  1.2.D3.EP.15  tylko z części WRITING  z prof. K. Szmańko odbędzie się 11 września o godz. 10:00 w sali 206 CM Czytaj więcej →

Attention 3 year: English Philology

Attention 3 year: English Philology – academic profile and English in Public Comuunication: in September you will be asked to choose your seminar group via USOS – you will find details on your study programme website – check out DIPLOMA folder. Czytaj więcej →

Obrony we wrześniu

Zgodnie z Regulaminem studiów, student powinien złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy do końca września ostatniego roku studiów. Na wniosek studenta lub promotora, w uzasadnionym przypadku, dziekan może przedłużyć termin nie dłużej niż o 2 tygodnie.   Studenci, którzy planują podejść do obrony we wrześniu powinni przesłać pracę promotorowi... Czytaj więcej →

Kandydatka na Przewodniczącą Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO

Karolina Konieczna jest studentką oraz starostą III roku studiów stacjonarnych na kierunku Germanistik. Na co dzień mieszka w Gogolinie. Z Radą Studencką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego jest związana od 3 lat, czyli od rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie Opolskim. W kadencji 2018-2020 pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego. W... Czytaj więcej →

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA STAROSTÓW!

Rada Studencka Wydziału Filologicznego UO uprzejmie prosi o pilne zgłoszenie się wszystkich starostów grup naszego Wydziału do 28.06.2020 r. Kontakt poprzez fanpage Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO na Facebooku lub adres mailowy: przewodniczacarswf@gmail.com. Czytaj więcej →

Ochrona Własności Intelektualnej / Intellectual Property Protection – ostatnie szkolenie / last training

Dr Andrzej Drzewiecki z Wydziału Prawa i Administracji informuje, że 15.06.2020 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim szkolenie z Ochrony Własności Intelektualnej poprowadzone w języku polskim. Osoby, które nie odbyły takiego szkolenia w czasie V semestru studiów powinny przesłać prowadzącemu swój nr... Czytaj więcej →

Komunikat dla Starostów

Bardzo proszę o przekazanie informacji na temat formy zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2019/2020. Proszę uwzględnić wszystkie egzaminy i tylko te zaliczenia, w których ocena końcowa nie jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych. Wypełnioną tabelę (w wordzie) proszę przesłać koordynatorom kierunków do środy 10.06 do godz. 12.00. Czytaj więcej…... Czytaj więcej →

Komunikat dla studentów

Wszyscy studenci Wydziału Filologicznego proszeni są o sprawdzenie swoich podpięć do wszystkich przedmiotów, które ich obowiązują w bieżącym semestrze. Studenci niepodpięci w USOSie mogą nie zostać wpisani na listy zdalnych zaliczeń i egzaminów na platformach Moodle i MS Teams. *** All Philological Faculty students are kindly asked to check their... Czytaj więcej →

Zapisy na lektoraty i egzaminy

Studia I stopnia: Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2019/2020 Zapisy na lektoraty na semestr zimowy 2020/2021 https://uni.opole.pl/page/3514/studium-jezykow-obcych-zaprasza-do-zapisow-na-lektoraty-i-egzaminy   Czytaj więcej →

14.05.2020 – dr Małgorzata Jokiel

Realioznawstwo niemieckie, III r. JPPJN, dr Małgorzata Jokiel Ze względu na udział wykładowcy w szkoleniach w dniach 15. i 22.05.2020 zajęcia online z realioznawstwa niemieckiego na platformie Microsoft Teams zostały przełożone odpowiednio na czwartek (14. i 21.05.2020) w godzinach 12:00-13:30. Czytaj więcej →

Przedmioty w USOS / Courses in USOS

Wszyscy studenci proszeni są o sprawdzenie podpięć przedmiotów w systemie USOS do 10.04.2020. W każdym semestrze student musi zdobyć 30 ECTS, szczególną uwagę proszę zwrócić na przedmioty wybieralne. Wszelkie uwagi proszę zgłaszać do dziekanatu drogą elektroniczną.   All students are supposed to get 30 ECTS in each semester. Please check... Czytaj więcej →

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku ak. 2020/2021

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich zajmujące się realizacją Programu Erasmus+ uprzejmie informuje o ogłoszeniu nowej rekrutacji na wyjazdy studenckie na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. (Rekrutacja dotyczy krajów Programu (KA103)) Rekrutacja potrwa od 23.03.2020 do 03.04.2020.  W związku z aktualną sytuacją obecna rekrutacja przebiegać będzie w... Czytaj więcej →

12.03.2020 – mgr Katarzyna Walkowiak-Krupa (język hiszpański)

mgr Katarzyna Krupa-Walkowiak zobowiązuje wszystkich uczestników zajęć z zakresu języka hiszpańskiego do wejścia w piątek (13.03) po godzinie 15:00 na stronę http://sjoespaniolopole.hirama.pl/ a następnie do odszukania zakładek swoich przedmiotów. W zakładkach będą podane wszelkie informacje na temat kursów oraz materiały niezbędne do nauki na okres zawieszenia zajęć. Czytaj więcej →

Projekt FORTHEM – ważna ankieta: Wasz głos się liczy!

Drodzy Studenci Wydziału Filologicznego, prace nad Projektem FORTHEM trwają. Efekty Projektu mają być dla Was, nie dla Uczelni. Potrzebujemy Waszego głosu, by to, co robimy miało sens. Jeśli wypełnicie ankietę – będzie nam łatwiej poznać Wasze potrzeby. Oto link: http://www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/21811/ Czytaj więcej →

06.03.2020 – mgr Ewa Kropielnicka

W dniu 09.03.2020 (poniedziałek) odwołane są zajęcia z mgr Ewą Kropielnicką. Dotyczy to następujących grup: 1. EP BA 2, Gr. 3 (Vocabulary and Structures). 2. EP BA 2, Gr. 4 ( Vocabulary and Structures). 3. BA EPC 2, Polish students (Debating skills and Writing). Monday, 09.03.2020 – cancellation of lessons... Czytaj więcej →

03.03.2020 – dr Daniel Borysowski

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (03.03.2020) zajęcia dra Daniela Borysowskiego z Technologii informacyjnej w sali 304 CM na kierunku JPPJN (Język polski od podstaw z językiem niemieckim) nie odbędą się. Powodem jest choroba prowadzącego. Zajęcia zostaną odrobione na platformie e-learningowej przyszłym tygodniu. Czytaj więcej →

02.03.2020

Zajęcia i konsultacje z dr hab. Aleksandrą Pająk, prof. UO  w dniach  2-20 marca br są odwołane z powodu choroby. Czytaj więcej →

27.02.2020 – dr Tomasz Gornat

All classes with dr Tomasz Gornat between 02.03.20 and 11.03.20 are cancelled due to a sick leave. Wszystkie zajęcia z dr Tomaszem Gornatem w dniach 02-11.03.20 zostaję odwołane (zwolnienie lekarskie). Czytaj więcej →

27.02.2020 – dr Alicja Jagielska-Burduk

W dniach 3-5 marca oraz 10-12 marca 2020  r. ze względu na wyjazdy służbowe nie odbędą się zajęcia Commercial Law z dr Alicją Jagielską-Burduk. Dodatkowe zajęcia zostaną wyznaczone w terminie uzgodnionym z uczestnikami kursu. Kontakt e-mail ajagielska@uni.opole.pl  tel. 604092919 Czytaj więcej →

27.02.2020 – mgr Andrzej Czaplak

29.02.2020 – 2 EP BA (part-time) Attention 2 year BA English Philology (part-time) – Due to the absence of Andrzej Czaplak, MA, on 29.02.2020 (Saturday), your morning class with Dr Pyż is moved to 10:30 and will finish at 13:30 (double classes). Instead, on 07.03.2020, you will have 3 sessions... Czytaj więcej →

25.02.2020 – mgr Dorota Kamińska

Attention MA students of English Philology (full time and part time) – the make-up Self-study C2 exam will take place on 29.02.2020 at 9.00 am,  room 306 (Collegium Maius). Speaking exam (part time) – 29.02.2020 at 2.00 pm (room 202 CM) Speaking exam (full time) – 29.02.2020 at 2.30 pm... Czytaj więcej →

21.02.2020 – plany zajęć

Uwaga Studenci! Plany zajęć na semestr letni 2019/2020 dostępne są na stronach kierunków. Brak planu oznacza,że jest on w trakcie weryfikacji i pojawi się w najbliższym czasie. Czytaj więcej →

11.02.2020 – prof. Ryszard Wolny

W dniu 11.02.2020 o godz. 12:00 w pok. 24 (sekretariat INoL) odbędzie się zaliczenie poprawkowe dla wszystkich osób, które nie uzyskały pozytywnej oceny z przedmiotu Introduction to cultural studies.   Czytaj więcej →

Niedziela – szkolenie OWI dla zaocznej anglistyki (możliwe uczestnictwo innych kierunków)

Studenci V semestru English Philology, studia niestacjonarne I stopnia – 26.01.2020, godz. 9:00, sala 207 Collegium Maius – obowiązkowe szkolenie z Ochrony Własności Intelektualnej. Szkolenia OWI są obowiązkowe dla studentów piątego semestru wszystkich kierunków. Studenci innych kierunków Wydziału Filologicznego, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach OWI w terminach przewidzianych dla ich... Czytaj więcej →

Przypominamy o dzisiejszym szkoleniu BHP

24.01.2020, godz. 16:30-19:30, sala 301 (Aula Błękitna) Collegium Maius – Game studies (lic) – Logopedia z językiem polskim jako obcym (lic) – Master of Liberal Arts (mgr) – tylko studenci polskojęzyczni – Lingwistyka stosowana (lic) – Język biznesu (lic) Przeniesione z 20.12.2019 – Język biznesu (mgr) Przeniesione z 20.12.2019 Czytaj więcej →

Obchody 75. Rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Realizując polecenie JM Rektora UO, przekazującego instrukcję Prezesa Rady Ministrów RP, uprzejmie informuję Studentów UO o wprowadzeniu w dniach 23-29.01.2020, w związku z obchodami 75. Rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, pierwszego stopnia alarmowego. W związku z powyższym, wszyscy jesteśmy proszeni o zwrócenie wzmożonej uwagi na ewentualne zagrożenia, obecność dziwnie zachowujących się... Czytaj więcej →

Przypominamy o poniższym szkoleniu BHP

Przypominamy o poniższym szkoleniu BHP: 17.01.2020, godz. 16:30-19:30, sala 301 (Aula Błękitna) Collegium Maius – English in Public Communication (lic) – tylko studenci polskojęzyczni – Filologia polska (lic) – Kulturoznawstwo (lic) przeniesione z 20.12.2019 – Filologia francuska (mgr) przeniesione z 20.12.2019 – Język angielski w turystyce (lic) przeniesione z 20.12.2019... Czytaj więcej →

16.01.2020 – dr Marlena Marciniak

Additional classes with Marlena Marciniak, PhD for EPC 2 (Chinese groups 1&2) will take place 20.01.20, at 17.20, room 4, Oleska Street. Odrabianie zajęć z dr Marleną Marciniak dla grup 1&2 EPC 2 odbędzie się 20.01.20 o 17.20, sala 4 na ul. Oleskiej.   Czytaj więcej →

16.01.2020 – prof. Stankomir Nicieja

Dear EPC Students (2nd year) from Gr. 1 + Gr. A, For the class the Other in Public Communication on January 16 (room. 206, scheduled 10:00-11:30). Please come to the class with the previous group (2 / B) for 8:30. Unfortunately, I have to attend an important meeting at the... Czytaj więcej →

13.01.2020 dr Marciniak Marlena

Additional classes with Marlena Marciniak, PhD for EPC 2 (Chinese groups 1&2) will take place 20.01.20, at 17.20, room 4, Oleska Street. Odrabianie zajęć z dr Marleną Marciniak dla grup 1&2 EPC 2 odbędzie się 20.01.20 o 17.20, sala 4 na ul. Oleskiej.   Czytaj więcej →

11.01.2020 – Tomasz Sutarzewicz

W związku z uczestnictwem w spotkaniu projektowym FORTHEM, Dijon, 13-17.01.2020 wszystkie moje zajęcia i dyżury w tych dniach nie odbędą się. Formy zastępczego odpracowania zajęć znajdują się na mojej stronie internetowej. *** In connection with my participation in the FORTHEM Project meeting, Dijon, January 13-17, 2020 all my classes and... Czytaj więcej →

10.01.2020 – P. Wilk

Zajęcia z dr. P. Wilkiem (EP, I rok, Phonology) zostają przeniesione  w dniu 13.01.2020 do sali 103 (ul. Oleska 48). The classes with Dr P. Wilk (EP, Year 1, Phonology) have been transferred to room 103 (Oleska 48) on 13 January 2020. Czytaj więcej →

10.01.2020 – S. Kuźnicki

Zajęcia z dr. S. Kuźnickim (EP, II rok, History of British and Irish Literature) zostają przeniesione  w dniu 13.01.2020 do sali 103 (ul. Oleska 48). The classes with Dr S. Kuźnicki (EP, Year 2, History of British and Irish Literature) have been transferred to room 103 (Oleska 48) on 13... Czytaj więcej →

Przypominamy o jutrzejszym szkoleniu BHP

Dla studentów I roku następujących kierunków studiów:   10.01.2020, godz. 16:30-19:30, sala 301 (Aula Błękitna) Collegium Maius – English Philology (mgr) – tylko studenci polskojęzyczni – English Philology Teacher Training (mgr) – tylko studenci polskojęzyczni – English Philology Practical Profile (lic) – tylko studenci polskojęzyczni – Język polski od podstaw... Czytaj więcej →

Aktualizacja harmonogramu szkoleń BHP po ogłoszeniu 20.12.2019 dniem rektorskim

Aktualizacja harmonogramu szkoleń BHP po ogłoszeniu 20.12.2019 dniem rektorskim 10.01.2020, godz. 16:30-19:30, sala 301 (Aula Błękitna) Collegium Maius – English Philology (mgr) – tylko studenci polskojęzyczni – English Philology Teacher Training (mgr) – tylko studenci polskojęzyczni – English Philology Practical Profile (lic) – tylko studenci polskojęzyczni – Język polski od... Czytaj więcej →

Szkolenie BHP

*** W związku z ogłoszeniem 20.12.2019 godzin rektorskich odwołuję zaplanowane w tym dniu szkolenie BHP dla studentów następujących kierunków: – Język biznesu (I stopień) – Język biznesu (II stopień) – Filologia romańska od podstaw (I stopień) – Filologia francuska (II stopień) – Język angielski w turystyce (I stopień) – Języki... Czytaj więcej →

16.12.2019 – Kornelia Kansy

FACHSPRACHENKURS DEUTSCH / II rok II stopnia W dniu 17.12.2019 zajęcia Fachsprachenkurs Deutsch zostają odwołane. Ich odpracowanie odbędzie się 13.01.2020 r. – grupa “c” godz. 15.00-16.30 (sala 303) i grupa “a” godz. 16.30-18.00 (sala 303). Czytaj więcej →

16.12.2019 – Marlena Marciniak

The classes and office hours of Marlena Marciniak, PhD are cancelled 18-19.12.19 due to her illness. W dniach 18-19.12.19 zajęcia i konsultacje z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby. Czytaj więcej →

Włącz się do akcji “Mała Gwiazdka” Fundacji im. Julki Bonk “Walcz o mnie”!

Rada Studencka Wydziału Filologicznego UO włącza się po raz kolejny do akcji “Mała Gwiazdka” Fundacji im. Julki Bonk “Walcz o mnie”. Zbieramy środki higieniczne, pieluszki, zabawki, kaszki, deserki dla dzieci, chemię oraz artykuły do pielęgnacji. Wszystkie dary prosimy umieszczać w specjalnym kartonie, który znajduje się na parterze Collegium Maius (naprzeciwko... Czytaj więcej →

Szkolenie BHP dla studentów

Przypominam, że w dniu dzisiejszym odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszych lat kierunków: – Germanistik (studia I stopnia), – Germanistik-Lehramt (studia II stopnia), – Filologia polska (tylko studia II stopnia), – Edytorstwo (studia I stopnia) Proszę o niezawodne stawienie się w sali 306 Collegium Maius o godz. 16:30... Czytaj więcej →

Dodatkowe szkolenie biblioteczne

Dodatkowe szkolenie biblioteczne dla studentów, którzy nie przeszli szkolenia w pierwszym terminie: Język biznesu (I stopień): 9.12, godz. 15:00, Biblioteka Główna, pokój 115 – nie wymaga rejestracji Filologia polska (II stopień) oraz English Philology (II stopień): 10.12, godz. 15:00, Biblioteka Główna, pokój 130 – nie wymaga rejestracji Wszyscy pozostali studenci kierunków I stopnia:... Czytaj więcej →

11. oraz 13.12.2019 – Anna Ledwina

Z powodu wyjazdu służbowego zajęcia oraz konsultacje dr hab. Anny Ledwiny, prof. UO zostają odwołane w dniach 11 i 13.12.2019 r. Zajęcia zostały odrobione we wcześniejszym terminie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czytaj więcej →

03.12.2019 – Tomasz Sutarzewicz

Tuesday, 3/12/2019 – Friday 6/12/2019, T. Sutarzewicz, M. A. cancels his office hours and classes on medical grounds. Please, stay tune to class substitution instructions to be published on his website. Czytaj więcej →

4. – 5.12.2019 – Andrea Rudolph

Z powodu wyjazdu służbowego (4-5.12.2019) zajęcia pani prof. Andrei Rudolph odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem: „Didaktisierung von Literatur- und Kulturräumen“, II rok II stopnia: piątek 29.11.2019, godz. 8.00, sala 113. Wykład „Literaturgeschichte des dt. Kulturraumes”, II rok, I st.: poniedziałek 2.12.2019, godz. 13.15 – 14.45, sala 113. „Grundbegriffe der Kulturwissenschaft”, III... Czytaj więcej →

27.11.2019 – Tomasz Sutarzewicz

Tomasz Sutarzewicz: My classes tomorrow (28/11/2019) are cancelled on grounds of conference attendance. Materials + instructions substituting for the classes will be available on my website tonight. . Tomasz Sutarzewicz: Moje zajęcia 28/11/2019 zostają odwołane z powodu udziału w konferencji. Materiały z towarzyszącymi im instrukcjami zastępujące zajęcia znajdą się na... Czytaj więcej →

Zebranie organizacyjne Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej

Wszystkich, których interesuje historia i kultura Rosji, zapraszamy na zebranie organizacyjne Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej. Koło działa na Wydziale Filologicznym UO od grudnia 2012 roku i w ciągu tych siedmiu lat trzykrotnie zostało uznane przez Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO za najlepsze koło w kategorii nauk humanistyczno-artystycznych. W czerwcu 2016... Czytaj więcej →

Informacja dla studentów kierunku Germanistik – I rok, studia licencjackie

W związku z zawieszeniem zajęć do godz. 12:00 w najbliższą środę (27.11.2019r.) zajęcia dla studentów I roku Germanistik (I stopnia) odbędą się według następującego porządku: – godz. 12:00-13:30 Produktion von Gebrauchstexten (kolokwium – wszystkie trzy grupy razem), sala 113, – godz. 13:45-15:15 Praktische Grammatik (wszystkie trzy grupy razem, sala 113).... Czytaj więcej →

28.11.2019 – Agnieszka Klimas

Czwartkowe zajęcia (28.11.2019) mgr Agnieszki Klimas odbędą się wyjątkowo zgodnie z następującym harmonogramem: 1) Deutschsprachige Handelskorrespondenz (II rok I st., gr. C): 11.00-12.30, sala 110 Pl. Staszica. 2) Narratologische Herangehensweise im FSU (II rok, I st., gr. B): 12.30-14.00, sala 110 Pl. Staszica; 14.00-15.30, sala 205 CM. Czytaj więcej →

25.11.2019 – Marzanna Pogorzelska

Konsultacje z dr Marzanną Pogorzelską w poniedziałek 25.11.2019 odbędą się wyjątkowo w godzinach 16.45 – 17.30, w Collegium Civitas, w sali 102. Consulations with dr Marzanną Pogorzelską on Monday, November 25th 2019, will be exceptionally held between 16.45 – 17.30, in Collegium Civitas, room 102. Czytaj więcej →

22. – 30.11.2019 – Dorota Kamińska

Dorota Kamińska, MA informs that all her classes between 22nd Nov. – 30th Nov. are cancelled resulting from her visit to Chengdu University . mgr Dorota Kamińska informuje, że jej wszystkie zajęcia pomiędzy 22.11. – 30.11. zostają odwołane z uwagi na jej wyjazd do uniwersytetu w Chengdu. Czytaj więcej →

Bal Filologa

Z racji odbywającego się w przyszły wtorek Balu Filologa, w dniu 27.11.2019 roku, decyzją Pani Rektor, zostają zawieszone zajęcia na Wydziale do godz. 12:00. Czytaj więcej →

Szkolenie biblioteczne

Ponawiam ogłoszenie, ponieważ dotychczas zgłosiło się bardzo niewiele osób, które nie odbyły szkolenia bibliotecznego. Szacuję, że powinno zgłosić się więcej studentów. To jest ostatnie ponowienie ogłoszenia, na ew. zgłoszenia czekam do 21.11.2019. Jeśli ktoś już zgłosił się po zeszłotygodniowej edycji tego ogłoszenia, proszę nie ponawiać zgłoszenia: . Wszyscy studenci pierwszych... Czytaj więcej →

14.11.2019 – Szkolenie biblioteczne

Wszyscy studenci pierwszych lat (zarówno licencjackich jak i magisterskich), którzy nie przystąpili jeszcze do obowiązkowego szkolenia bibliotecznego proszeni są o jak najszybszy kontakt mailowy ze mną pod adresem: sutarzewicz@uni.opole.pl. W mailu proszę wpisać swoje imię, nazwisko, kierunek studiów, stopień studiów (licencjat lub magisterium). – Tomasz Sutarzewicz The students who still... Czytaj więcej →

13.11.2019 – OBLIGATORY WORKSHOP on Intellectual Property Protection

Attention students of English Study Programmes 3 year OBLIGATORY WORKSHOP on Intellectual Property Protection date: 22.11.2019 – time: 16:30-18:00 – Place: Aula A, ul. Oleska 48 – English Philology BA – English Philology – practical profile BA – English in Public Communication – Język angielski w turystyce You need to... Czytaj więcej →

13.11.2019 – Obowiązkowe szkolenia z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej

Uwaga – studenci III roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych: Obowiązkowe szkolenia z zakresu Ochrony Własności Intelektualnej objęte wpisem do USOSa wymaganym do zaliczenia V semestru studiów odbędą się wg następującego porządku: Grupa 1: 22.XI.2019 – 12:30-14:00 – Aula A, ul. Oleska 48 – Filologia polska, – Logopedia z językiem polskim... Czytaj więcej →

12.11.2019 – Urszula Sawicka

Zajęcia z teorii kultury wizualnej w dniu 14.11.2019 r., nie odbędą się i zostaną odpracowane w dniu 19.11.2019 r. Dotyczy to również konsultacji z dnia 15.11.2019 r., które zostają przełożone na dzień 22.11.2019 r. (piątek), na godz. 8.15-9.45. Czytaj więcej →

12.11.2019 – dr Langer

13.11.2019 – dr Langer Attention Ss attending elective course with dr Langer. Your class on 13.11 has been cancelled. Come to the next class on 20.11 – time and room the same. Czytaj więcej →

12.11.2019 – Marek Sitek

PHONETIK DES DEUTSCHEN / rok I / studia licencjackie W dniu 15.11.2019 r. zajęcia z przedmiotu Phonetik des Deutschen zostają odwołane  z przyczyn losowych. Realizacja ćwiczeń odbędzie się w następujących terminach: grupa a – 18.11.2019 – 08.00 – 09:45 (sala 303) grupa b – 18.11.2019 – 09:45 – 11:15 (sala... Czytaj więcej →

08.11.2019 – Dorota Brzozowska

Prof. Dorota Brzozowska will be absent 6-7 and 13-14 November. The classes will be made up in December. Studia doktoranckie Komparatystyka (z 14.11) przeniesione na 21.11 godz. 15.30. Czytaj więcej →

06.11.2019 – Tomasz Sutarzewicz

mgr Tomasz Sutarewicz informuje, że z powodu choroby wszystkie jego zajęcia i konsultacje są odwołane w dniach 6.11-8.11. Tomasz Sutarzewicz, MA announces that all his classes and office hours between 6/11 and 8/11 are called off on grounds of illness. Czytaj więcej →

05.11.2019 – Mariola Majnusz-Stadnik

Zajęcia i konsultacje dr M. Majnusz-Stadnik w dniu 8.11.2019r. (piątek) zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 6.11.2019r. (środa) godz. 14.45-16.15 – Übersetzen ins Deutsche 7.11. 2019r. (czwartek) godz. 13.00-14.30 – Ausgewählte Fragen der kontrastiven Grammatik 7.11.2019r. (czwartek) godz. 14.45-16.15 – Wirtschaftsübersetzungen Konsultacje: 6.11.2019r. (środa) godz. 9.00-9.45 7.11.2019r.... Czytaj więcej →

04.11.2019 – Łukasz Grabowski

Prof. Łukasz Grabowski will be absent on 8 Nov. The classes will be made up in November in the form of extra tasks. Prof. Łukasz Grabowski będzie nieobecny w dniu 8.11. Zajęcia zostaną odrobione w listopadzie w formie dodatkowych ćwiczeń. Czytaj więcej →

30.10.2019 – prof. Mirosława Podhajecka

Prof. Mirosława Podhajecka will be absent next week (4-8 Nov). The classes will be made up in November. Prof. Mirosława Podhajecka będzie nieobecna w przyszłym tygodniu (4-8.11). Zajęcia zostaną odrobione w listopadzie. Czytaj więcej →

30.10.2019 – Tomasz Sutarzewicz

Tomasz Sutarzewicz, MA informs that all his classes on Monday (4 November) and Tuesday (5 November) are cancelled resulting from his participation in the KA203 Strategic Partnerships Project kick-off meeting. mgr Tomasz Sutarzewicz informuje, że jego wszystkie zajęcia w poniedziełek (4.11) i wtorek (5.11) zostają odwołane z uwagi na jego... Czytaj więcej →

30.10.2019 r. – Tomasz Sutarzewicz

Tomasz Sutarzewicz, MA informs that the students having Information Technology classes with him on Wednesday  afternoon, 30 October, and on Thursday, 31 October, (groups 1, 2, 3, 5 English Philology, full-time) will find instructions for their task at: https://sites.google.com/site/epepcinfo/home/ep-1ba-full-time-information-technology mgr Tomasz Sutarzewicz informuje, że studenci mający z nim zajęcia z... Czytaj więcej →

24.10.2019 r. – Laura Płatkowska-Prokopczyk

Drodzy Studenci, W związku z wyjazdem dr Laury Płatkowskiej-Prokopczyk w ramach programu Erasmus informujemy, że zajęcia w dniu 29 października ze studentami następujących lat nie odbędą się: – III JOLHR, – II JOLHR, – III JOHA, – I Język Czeski w Sektorze Usług. Pozdrawiam Laura Płatkowska-Prokopczyk Czytaj więcej →

18.10.2019 r. – Agnieszka Klimas

Zajęcia mgr Agnieszka Klimas: “Rozumienie tekstów”, JPPJN I rok, I sem. godz. 10.45-13.00 z dn. 21.10.2019 (poniedziałek) zostają odwołane z powodu szkolenia w ramach Opolskiego Tygodnia Kariery. Termin odrabiania zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu i wkrótce podany do wiadomości. Czytaj więcej →

Obligatory Library Training

************ 18/10/2019 – Obligatory Library Training for English speaking students will be held 24/10/2019, 4:30 PM, Library – Collegium Maius (room 011). ************ Czytaj więcej →

Szkolenie biblioteczne

********* 18.10.2019 – Władze Wydziału Filologicznego informują wszystkich studentów, którzy dotychczas nie mieli zaplanowanych szkoleń bibliotecznych, że odbędą się one zgodnie z załączonym harmonogramem. *********** Czytaj więcej →

17.10.2019 r. Marlena Marciniak

Additional classes with Marlena Marciniak, PhD will take place as fillows: 17.10.19 at 10.30 room 304 Business group EP AP, at 12.00 room 111 EP PP. Dodatkowe zajęcia z dr Marleną Marciniak odbędą się w następujących terminach: 17.10.19 godz. 10.30 Business group EP AP, godz. 12.00 EP PP. Czytaj więcej →

17.10.2019 r. – dr hab. Dorota Brzozowska, prof. UO

dr hab. D.Brzozowska odwołuje swoje zajęcia w dniach 23-25.10.2019. Studenci proszeni są o uczestnictwo w Konferencji PAAS. All classes with dr hab. D. Brzozowska, prof. UO are cancelled 23-25.10.2019 – Please take part in the Conference of Polish Association for American Studies. Czytaj więcej →

15.10.2019 r. – Marlena Marciniak

The classes of Marlena Marciniak, PhD are cancelled on 16.10.19. The date of additional meetings will be announced soon. W dniu 16.10.19 zajęcia z dr Marleną Marciniak zostają odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie wkrótce ogłoszony. Czytaj więcej →

11.10.2019 r. – Mgr Agnieszka Klimas

Mgr Agnieszka Klimas z Instytutu Nauk o Literaturze, Koordynatorka tegorocznej – już czwartej – edycji Akademii Młodego Poligloty zaprasza do wzięcia udziału w najnowszej odsłonie tego przedsięwzięcia przygotowanego i prowadzonego przez pracowników naszego Wydziału. Czytaj więcej →