Zajęcia prowadzone przez dra W. Kędzierzawskiego w poniedziałek 18.12 nie odbędą się z przyczyn medycznych i zostaną odrobione w umówionym terminie.