EDYTORSTWO

 

 

ENGLISH PHILOLOGY TEACHER TRAINING PROGRAMME

 

 

GERMANISTIK

 

 

LANGUE FRANÇAISE, INSTITUTIONS EUROPÉENNES ET RELATIONS INTERNATIONALES

 

 

BOHEMISTYKA ANTROPOLOGICZNO – KULTUROWA

 

 

ENGLISH IN PUBLIC COMMUNICATION

 

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW

 

 

JĘZYK ANGIELSKI W TURYSTYCE

 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA

 

 

DIGITAL CULTURES

 

 

ENGLISH PHILOLOGY

 

 

FILOLOGIA POLSKA

 

 

JĘZYK BIZNESU

 

 

LOGOPEDIA i LOGOPEDIA Z JĘZYKIEM POLSKIM JAKO OBCYM

 

 

JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

 

 

ENGLISH PHILOLOGY PRACTICAL PROFILE

 

 

GAME STUDIES i DIGITAL CULTURES

 

JĘZYK POLSKI OD PODSTAW Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 

 

MASTER OF LIBERAL ARTS