Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej

 

Kierunek Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy w odniesieniu do wykorzystywania umiejętności językowych w praktyce. To interdyscyplinarne studia biznesowe, prowadzone po polsku i po niemiecku, dzięki którym w sposób znaczący rozwiniesz swoje kompetencje językowe w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego biznesowego.

Przygotujemy Cię zarówno do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach jak i do prowadzenia własnej działalności – wszędzie tam, gdzie język niemiecki jest nieodzownym elementem komunikacji publicznej na różnych płaszczyznach. Będziesz w stanie efektywnie komunikować się z rozmówcą niemieckojęzycznym, poznasz przebieg procesu rekrutacyjnego oraz negocjacyjnego w języku niemieckim, a także podstawy korespondencji handlowej.

Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej wprowadza kształcenie w ramach profilu praktycznego – zarówno jeśli chodzi o kompetencje językowo-komunikacyjne, jak i umiejętności oraz wiedzę fachową. W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty, jak komunikacja specjalistyczna w biznesie, przekład tekstów fachowych oraz aspekty komunikacji medialnej i prezentacji publicznej, a także praktyka zawodowa w wymiarze 720 godzin W czasie studiów poznasz również narzędzia wspierające komunikację biznesową i publiczną, w tym oparte na sztucznej inteligencji.

Kameralne grupy w ramach studiów germanistycznych zapewnią Ci szansę na indywidualny kontakt z wykładowcami – możesz zaangażować się w projekty naukowe i kulturalne. Nasza germanistyka współpracuje z wiodącymi firmami, szkołami i instytucjami kultury w regionie. Masz zatem liczne okazje, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów, uczestniczyć w niemieckojęzycznych wydarzeniach kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, dzięki którym będziesz rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje.

 

Dlaczego niemiecki w Opolu?

W Opolu ma swoją siedzibę wiele firm i instytucji świadczących nowoczesne usługi przede wszystkim na rynku Niemiec, Szwajcarii oraz Austrii oraz niemieckojęzyczne media i instytucje kulturalne. Istnieje zatem niesłabnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę, swobodnie komunikującą się w języku niemieckim, wyposażoną w kompetencje medialne i okołobiznesowe.

Atutem kierunków germanistycznych na Uniwersytecie Opolskim są kameralne grupy, które zapewnią Ci szansę na indywidualny kontakt z wykładowcami – możesz zaangażować się ponadto w projekty naukowe i kulturalne. Współpracujemy z wiodącymi firmami, szkołami i instytucjami kultury w regionie. Masz zatem liczne okazje, by uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez naszych partnerów, brać udział w niemieckojęzycznych wydarzeniach naukowych i edukacyjnych, dzięki którym będziesz rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje.

Chcesz wyjechać, zdobywać doświadczenie i wiedzę za granicą, poznawać świat biznesu?

Chętnie Ci w tym pomożemy! W trakcie studiów możesz skorzystać z programów stypendialnych, dzięki którym część studiów spędzisz na partnerskich uczelniach zagranicznych lub weźmiesz udział w kursach językowych. Masz szansę uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach studyjnych, a nawet zwiedzić słynne jarmarki bożonarodzeniowe w Berlinie, Wiedniu czy Dreźnie.
Aby rozpocząć studia na kierunku Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego i z drugiego wybranego przedmiotu.
Dołącz do nas, czekamy na Ciebie!

#niemieckiwopolu #niemieckipraktycznie #niemieckiwbiznesie

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej opowie Ci nasz koordynator:

 

dr Sebastian Maślanka

E-mail: sebastian.maslanka@uni.opole.pl


  • Germanistik
  • Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej
  •  

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

  • Egzamin maturalny z języka polskiego i z dodatkowego przedmiotu

Wymagane dokumenty

  • Świadectwo maturalne lub równoważne, poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie A2 (ocena końcoworoczna na świadectwie lub certyfikat)

Najważniejsze daty

  • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
  • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
  • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
  • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
  • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickieg