Władze Wydziału Filologicznego zapraszają wszystkich członków społeczności wydziałowej do wzięcia udziału w pierwszej edycji Forum Zawodowego Wydziału Filologicznego. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 14 grudnia w godz. 12.00-13.30 w Auli Błękitnej Collegium Maius UO przy pl. Kopernika 11 w Opolu.

Uwaga! W czasie spotkania obowiązują godziny dziekańskie

Forum Zawodowe Wydziału Filologicznego to:

  • inicjatywa, która ma na celu umożliwienie studentom Wydziału dotarcie do informacji o możliwościach znalezienia pracy po oraz w czasie studiów
  • platforma komunikacji pomiędzy studentami a biznesem, samorządem terytorialnym, strukturami Uniwersytetu Opolskiego, w tym Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Akademickim Centrum Karier
  • czas, w którym dowiedzą się, co w kontekście przygotowania do zawodu oferuje im Uniwersytet Opolski poza zajęciami programowymi, co oferuje im Opole, region i biznes tu zlokalizowany
  • okazja, aby poznać projekty, które planuje lub w których uczestniczy Uniwersytet Opolski i dzięki którym powstają nowe możliwości dla studentów
  • miejsce, w którym studenci spotkają się ze swoimi szansami face to face
  • możliwość zapoznania się z doświadczeniami absolwentów Wydziału Filo-logicznego, którzy odnieśli sukces zawodowy
  • kompaktowa i modułowa forma spotkań
  • tworząca się sieć powiązań (networking), której ogniwami mogą stać się studenci Wydziału Filologicznego, a z której zasobów wiedzy, doświadczenia i infrastruktury będą mogli korzystać kształtując swoją ścieżkę kariery