Logopedia to nie tylko NAUKA to również SZTUKA!

 

Jeśli lubisz pomagać ludziom, jesteś wrażliwy na potrzeby innych – przyjdź do nas. Nauczymy Cię, jak pomagać skutecznie!

Zawód LOGOPEDY stwarza szerokie możliwości pomagania i czerpania z tego faktu dużej satysfakcji. To zawód wymarzony dla altruistów i osób wrażliwych na potrzeby innych, dla których istotną wartością jest dobro drugiego człowieka.

Chcesz pomagać? Możesz! Logopeda pomaga dzieciom, u których mowa się nie rozwija lub rozwija się z opóźnieniem, pomaga też osobom dorosłym, u których z różnych przyczyn dochodzi do zaburzeń mowy lub utraty wcześniej wykształconych umiejętności mówienia lub/i rozumienia. To specjalista, który zajmuje się wszystkimi aspektami procesu komunikacji, w najszerszym z wszystkich nauk zakresie – od normy i czuwania nad prawidłowym rozwojem mowy (logopedia wychowawcza: profilaktyka i wczesna interwencja), jej doskonalenie (logopedia artystyczna) po patologię – zaburzenia komunikacji; odstępstwa od normy językowej, rozwojowej (logopedia specjalna).

 

Gwarantujemy Ci wysoką jakość kształcenia.

W naszym zespole pracują logopedzi, językoznawcy, lekarze, psycholodzy; ludzie nauki i praktycy z ogromnym doświadczeniem. Zajęcia praktyczne odbywają się w poradniach, uniwersyteckim szpitalu klinicznym, w szkołach i specjalistycznych ośrodkach. Dbamy o przygotowanie do zawodu, będziesz miał liczne okazje poznawać interesujących ludzi, uczestniczyć w badaniach naukowych, dzięki kontaktom z profesjonalistami będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania oraz zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje.

Jeśli masz nienaganną wymowę i lubisz język polski, a do tego dostrzegasz w sobie takie cechy jak: empatia, cierpliwość, pasja poznawcza, kreatywność i rozwinięta wyobraźnia to zapraszamy!

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł uzupełnić wykształcenie logopedyczne, tj. kontynuować studia logopedyczne na II stopniu (logopeda musi mieć tytuł magistra!). Nabędziesz też kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do nauczania języka polskiego obcokrajowców, dzieci dwujęzyczne i będzie mógł podjąć pracę lektora w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

Aby rozpocząć studia na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego i dowolnego przedmiotu do wyboru.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów:

W celu uzyskania pełnych uprawnień do wykonywania zawodu logopedy ogólnego absolwent ma możliwość kontynuowania studiów logopedycznych drugiego stopnia o profilu praktycznym (również na Uniwersytecie Opolskim).

Absolwentka/absolwent pierwszego stopnia studiów na kierunku logopedia z językiem polskim jako obcy otrzymuje częściowe przygotowanie zawodowe w zakresie logopedii ogólnej i pełne uprawnienia z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. Osoby kończące kierunek zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające im na kontynuowanie w przyszłości studiów logopedycznych na drugim stopniu, tj. na poziomie studiów magisterskich, po których uzyska dyplom logopedy w pełni uprawniający go do wykonywania zawodu logopedy w różnorodnych placówkach i środowiskach, m.in. poradniach logopedycznych, gabinetach, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, a także placówkach oświatowych (warunkiem jest przygotowanie pedagogiczne i ukończenie modułu nauczycielskiego).

 

Dołącz do nas, czekamy na Ciebie!

 

 

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym opowie Ci nasza koordynatorka:

 

mgr Justyna Migoń-Sasuła

E-mail: justyna.migon-sasula@uni.opole.pl


 • Game studies-profil praktyczny
 • Lingwistyka stosowana
 • Logopedia z językime polskim jako obcym
 • Media cultures

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Egzamin maturalny z języka polskiego i dowolnego przedmiotu do wyboru

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo maturalne lub równoważne

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Logopedia z językiem polskim jako obcym w pigułce


 

Strona kierunku