Kształcenie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego prowadzi kształcenie akademickie na trzech stopniach:

  • I stopień – studia kończące się dyplomem licencjackim (Bachelor Studies) – 3-letnie
  • II stopień – studia kończące się dyplomem magistra (Master Studies) – 2-letnie
  • III stopień – studia doktoranckie (PhD Studies) – 4-letnie

Poszczególne kierunki studiów oferowane są w trybie stacjonarnym, wybrane kierunki także w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w weekendy wg. ustalonego harmonogramu > patrz opisy kierunków na stronach jednostek Wydziału.