Zastanawiasz się, czy Filologia Polska jest dla Ciebie?

 

Jeśli lubisz czytać i literatura jest dla Ciebie oknem na świat, jeśli ciekaw jesteś wielości ludzkich spraw, w które literatura wtajemnicza, jeśli zastanawiasz się nad językiem, którym mówimy, jeśli chcesz wniknąć w rzeczywistość tekstów i ludzi: głębiej, pełniej, mądrzej – wybierz Filologię Polską!

Studia polonistyczne przeszły gruntowną metamorfozę! Nie kształcimy już jedynie nauczycieli (choć, jeśli odkryjesz w sobie miłość do pracy edukacyjnej – u nas zyskasz potrzebne kwalifikacje do zawodu nauczyciela!), nasze studia poprzez bloki przedmiotów specjalizacyjnych umożliwią Ci wejście w świat współczesnych mediów, instytucji kultury czy środowiska twórcze. Oprócz szerokiego humanistycznego spektrum problemów i lektur, w które zostaniesz ubogacony będziesz uczestniczyć w zajęciach o charakterze twórczym, eksperymentalnym, np. w warsztatach językowych, laboratoriach pisania i redagowania tekstu.

 

Czego nauczysz się na studiach polonistycznych?

Jeśli wybierzesz moduł komunikacja wizerunkowa i promocyjna – będziesz potrafił dobrze współpracować z mediami, poznasz narzędzia komunikacji promocyjnej, docenisz dbałość o etykę i etykietę zachowań w komunikacji interpersonalnej; będziesz przygotowany do pracy w charakterze rzecznika prasowego oraz doradcy wizerunkowego instytucji publicznych, przedsiębiorstw i firm komercyjnych, a także doradcy w zakresie prezentacji osobistej.

Jeśli wybierzesz moduł humanistyczno-artystyczny  – spróbujesz swoich sił na polu twórczego pisania, wejdziesz w rolę krytyka, recenzenta a także twórcy form literackich, zbierzesz doświadczenie w tworzeniu i redagowaniu tekstów dotyczących dzieł szeroko pojmowanej kultury (m.in. teatralnych, filmowych); nauczysz się trudnej sztuki wystąpień publicznych i organizowania spotkań kulturalnych, nabędziesz umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji internetowej (m.in.: tworzenia i administrowania stron internetowych).

Studenci kierunku Filologia polska mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Miłośników Literatury Współczesnej „Bez konwencji”, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców.

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach którego student pracuje pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie filologii polskiej i jest przygotowany do: organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

 

Gdzie znajdziesz później zatrudnienie?

Absolwenci Filologii polskiej (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury,
 • wydawnictwach,
 • archiwach,
 • organach administracji publicznej, urzędach, instytucjach i organizacjach, gdzie najważniejsze kompetencje mają charakter komunikacyjny;
 • branży PR, reklamie.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia polska może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia, ale również może podjąć kształcenie magisterskie w innych dziedzinach studiów humanistycznych.

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Filologia polska opowie Ci nasz koordynator:

dr Tomasz Wielg

E-mail: twielg@uni.opole.pl


 • Bohemistyka antropologiczno-kulturowa
 • Edytorstwo
 • Filologia polska
 • Język biznesu

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Egzamin maturalny z języka polskiego i jednego przedmiotu do wyboru

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo maturalne lub równoważne

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Filologia polska w pigułce


 

Strona kierunku

Moduł do wyboru

 • komunikacja wizerunkowa i promocja
 • humanistyczno-artystyczny