STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM NAUCZYCIELSKIM NA POZIOMIE MAGISTERSKIM,

 

 • jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na dwóch wiodących poziomach edukacyjnych – szkoły podstawowej i ponadpodstawowej;
 • jeśli znasz bardzo dobrze język angielski;
 • jeśli chcesz powiązać swój rozwój akademicki z ciągłym rozwojem umiejętności językowych;
 • jeśli masz ambicję przyjrzeć się wybranym aspektom dydaktyki nauczania i pogłębić swoją wiedzę z językoznawstwa stosowanego;
 • jeśli chcesz zdobyć wyższe wykształcenie, które otworzy ci wiele drzwi w twojej karierze zawodowej.

 

Co Ci oferujemy?

Nasz program studiów magisterskich na kierunku English Philology Teacher Training Programme przyciąga studentów, którzy chcą stać się wykształconymi i wykwalifikowanymi nauczycielami języka angielskiego w różnych grupach wiekowych i na różnych poziomach edukacyjnych. Oferujemy kwalifikacje według nowych standardów kształcenia nauczycieli obowiązujących od 2019r.

 

Czy wiesz, że w ramach tego programu studiów…
 • poznasz arkana zawodu nauczyciela języka angielskiego;
 • wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez wysoce wykwalifikowaną kadrę akademicką z różnych dyscyplin – językoznawstwa stosowanego, psychologii i pedagogiki.
 • opanujesz język angielski prawie do perfekcji;
 • możesz zrealizować własny projekt badawczy w szkole lub innym kontekście edukacyjnym;
 • możesz udzielać się w mediach studenckich i kołach naukowych;
 • możesz wykorzystać szansę na wyjazdy do uczelni partnerskich, odbyć półroczną lub roczną mobilność zagraniczną lub uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach i warsztatach, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę obcego kraju i zdobywając wiedzę zawodową za pośrednictwem języka obcego. Naszymi partnerami są między innymi: Hiszpania, Czechy, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Cypr.

 

Co zyskasz?
 • rozwiniesz swój angielski do poziomu biegłości C2 w mowie i piśmie;
 • zrozumiesz specyfikę zawodu nauczyciela poprzez praktyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, warsztaty, ćwiczenia i wykłady z metodyki, pedagogiki i psychologii;
 • otrzymasz solidne, krytyczne i naukowe przygotowanie do myślenia i pisania o interesujących cię tematach akademickich w polu edukacji;
 • poznasz metody badań edukacyjnych;
 • poszerzysz swoje horyzonty, wybierając kursy ogólnouczelniane spoza twojego kierunku;
 • a na końcu uzyskasz stopnień magistra, który otworzy Ci drogę do studiów doktoranckich
 • oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na etapie II i III edukacji szkolnej (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa) w polskim systemie edukacyjnym.

 

A co potem?

Studia na kierunku English Philology Teacher Training Programme przygotują cię do stawienia czoła wyzwaniom związanym z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Wyposażą cię w biegłość językową, a także wiedzę specjalistyczną i umiejętności niezbędne na rynku pracy w edukacji. To da ci mocną podstawę, aby elastycznie dostosować się do zmieniających się wymagań świata zawodowego. Twoje kwalifikacje dadzą ci uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkołach państwowych na II i III etapie edukacyjnym (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa), niemniej sprawdzisz się doskonale w pracy z uczniami w różnych grupach wiekowych, w szkołach prywatnych, w szkołach językowych, w szkołach alternatywnych, w edukacji dorosłych, a także w instytucjach kultury, w sektorze biznesu lub usług – wszędzie tam, gdzie wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego i edukacja humanistyczna. Także zagranicą!

English Philology Teacher Training Programme to kierunek dla Ciebie! Gwarantujemy Ci najwyższą jakość kształcenia. Z nami rozwiniesz się wszechstronnie i samodzielnie pokierujesz swoją karierą. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś online.

Podaj ocenę swojego dyplomu ze studiów licencjackich i potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

 

Wykształcony nauczyciel jest na wagę złota!

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku English Philology Teacher Training Programme opowie Ci nasza koordynatorka:

dr Małgorzata Adams-Tukiendorf

E-mail: m.tukiendorf@uni.opole.pl


 • English Philology
 • English Philology Teacher Training Programme
 • Master Of Liberal Arts
 •  

 

 

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Ocena na dyplomie

Wymagane dokumenty

 • Dyplom ukończenia studiów

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 22.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 24.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 30.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

English Philology Teacher Training Programme
w pigułce


 

Strona kierunku