Hi ♥ 你好 ♥ Cześć

 

Jeśli masz zdolności komunikacyjne i biegłe posługiwanie się językami chcesz uczynić swym głównym atutem na rynku pracy, jesteś gotowy na intensywną naukę trzech języków: angielskiego, chińskiego i polskiego – to kierunek właśnie dla Ciebie!

 

W trakcie studiów:
 • zdobędziesz sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne i interkulturowe;
 • będziesz przygotowana / przygotowany do wykorzystania swych umiejętności kulturowo-komunikacyjnych w językach angielskim, polskim i chińskim w sferze biznesu;
 • poznasz: podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, zjawisko różnorodności kulturowej;
 • zdobędziesz kompetencje i uprawnienia lektora języka polskiego jako obcego, dzięki czemu będziesz mogła / mógł uczyć języka polskiego zagranicą, np. w krajach anglojęzycznych czy Chinach;
 • rozwiniesz umiejętność pracy indywidualnej i w zespole;
 • będziesz miała / miał okazję uczestniczyć w rozmaitych projektach naukowych.

 

Lingwistyka stosowana to kierunek otwarty i wielowymiarowy, który znakomicie łączy teorię z praktyką. Będziesz uczestniczyć w warsztatach komunikacyjnych i spotkaniach biznesowych. Poznasz podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, zrozumiesz zjawisko różnorodności kulturowej. Z doświadczenia wiemy, że część osób w Twojej grupie będzie obcokrajowcami, poznasz więc różne kultury, sposoby bycia i zachowania językowe podczas wspólnych zajęć,

 

To nie wszystko!

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programów Forthem, Erasmus, MOST. Dzięki znajomości języków będziesz w stanie czasowo studiować w zagranicznych uczelniach partnerskich i nawiązywać nowe znajomości. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe. Możesz również udzielać się w mediach studenckich i kołach naukowych.

Aby rozpocząć studia na kierunku lingwistyka stosowana, musisz zarejestrować się online i podać wyniki pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego i z angielskiego. Pamiętaj: Znając języki, wszędzie będziesz u siebie.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana może kontynuować naukę (II stopień) na kierunkach: Filologia angielska, Filologia polska i kierunkach sprofilowanych kulturoznawczo (np. Digital Cultures).

 

See you soon ♥ 再见 ♥ Do zobaczenia

 

 

 

Masz jakieś pytania? Napisz do nas! Więcej o Kierunku Lingwistyka stosowana opowie Ci nasza koordynatorka:

 

mgr Justyna Migoń-Sasuła

E-mail: justyna.migon-sasula@uni.opole.pl


 • Game studies-profil praktyczny
 • Lingwistyka stosowana
 • Logopedia z językime polskim jako obcym
 • Media cultures

 

W sprawach związanych z samym procesem rekrutacji, napisz na adres: rekrutacja@uni.opole.pl

 

<< powrót do strony Studia I Stopnia

 

 

ABC rekrutacji


 

Zasady Kwalifikacji

 • Egzamin maturalny z języka polskiego i języka angielskiego

Wymagane dokumenty

 • Świadectwo maturalne lub równoważne

Najważniejsze daty

 • 19.04.2024 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK
 • 12.07.2024 – ostatni dzień rejestracji i wniesienia opłaty
 • 18.07.2024 – wyniki I terminu rekrutacji
 • 26.07.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów
 • 01.10.2024 – rozpoczęcie roku akademickiego

Lingwistyka stosowana w pigułce


 

Strona kierunku