„Zajęcia Pani dr Małgorzaty Burzki-Janik z czwartku 19 i 26 stycznia br. odbędą się w formie zdalnej lub zostały/zostaną odrobione w innym terminie w formie stacjonarnej.”