Z powodów zdrowotnych konsultacje i zajęcia dr hab. Doroty Świtały-Trybek, prof. UO 15 marca nie odbędą się. Termin i sposób odrobienia zajęć zostaną ustalone ze studentami.