W dniu 07.12.2022 zajęcia z prof. J. Malakiem są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.