mgr Tomasz Sutarzewicz odwołuje zajęcia w dn. 8.05.2023 z powodu choroby .

Tomasz Sutarzewicz, MA cancels his classes on 8/5/23.