Jutrzejsze zajęcia (z 25.11.2022) z Teorii kultury III rok GS przesunięte przez zarządzenie Rektora na system zdalny odbędą się dzisiaj też w tym samym systemie w godzinach 16.00-17.30.