W dn. 18.10 br. zajęcia i konsultacje dr Tomasza Gadziny zostają odwołane.
On 18 October office hours and classes with Tomasz Gadzina PhD are cancelled.