Uwaga!  I rok kierunek: Język Angielski w Turystyce Profil Praktyczny,  poniżej linki do zespołów na zajęcia są zdalne z przedmiotu: Prawo w turystyce- wykład  w środy od 15:00 do 17:15
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay0YZTwXkCO8ZZfJsTu9hyDYwJaEV17mICQiWibn3gaM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d177ce9a-efee-43aa-9ea1-129f50b28362&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5