Szkolenie biblioteczne dla studentów 1 roku I stopnia kierunku Germanistik odbędzie się dnia 6.10.2022 w godzinach 8.30-10.00 w bibliotece Wydziału Filologicznego (p. 011/ Pl. Kopernika 11).
Szkolenie biblioteczne dla studentów 1 roku II stopnia kierunku Germanistik odbędzie się 19.10.2022 w godzinach 15.00-16.30 w bibliotece Wydziału Filologicznego (p. 011/ Pl. Kopernika 11).