Classes and consultations with Kinga Potocka are cancelled on May 30 due to a sick leave. Make-up options will be announced on MS Teams. / W dniu 30.05.2022 zajęcia oraz konsultacje mgr Kingi Potockiej zostają odwołane z powodu choroby. Termin i sposób odrobienia zajęć zostaną podane na MS Teams.