mgr Tomasz Sutarzewicz informuje, że jego dzisiejsze konsultacje z godziny 17:00-18:00 zostają przeniesione na czwartek 8.09 na godzinę 9:00-10:00. Sala bez zmian. 

Tomasz Sutarzewicz, MA kindly informs his students that his office time supposed to be held today 5:00-6:00PM will be held on Thursday, 8 Sept. 9:00-10:00AM in the room scheduled for today.