Odrobienie zajęć ze studentami kierunku Edytorstwo (I rok) odbędzie się w piątek (26 maja) na platformie Teams.