Zajęcia i konsultacje dr hab. Daniela Pietrka, prof. UO z dnia 28.11.2023 zostają jednorazowo przeniesione na 15.11.2023 i odbędą się według następującego harmonogramu:

8.00-9.30 – Seminarium dyplomowe (3 rok)

10.30-12.00 – Seminarium magisterskie (5 rok)

12.00-13.30/13.30-14.15 – Historia lit. niemieckiej (3 rok)