Ze względów organizacyjnych zajęcia z dr hab. Danielą Pelką, prof. UO w dniu 13 czerwca br. zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w terminie ustalonym ze studentami.