W dniu 25.05.2023r. zajęcia i konsultacje z dr Mariolą Majnusz-Stadnik zostają odwołane. Odpracowanie zajęć nastąpi z zgodnie następującym harmonogramem:
30.05.2023r., godz. 15:30-17.00 – Übersetzen ins Polnische, s.106
6.6.2023r. godz. 15:30-17:00 – Übersetzen von Fachtexten, s. 113
6.6.2023r. godz. 17:00-18.30 – Akademisches Schreiben, s. 113