Zajęcia mgr Doroty Kamińskiej w dniach 13-14.12.2022 zostają odwołane z powodu choroby. Termin i forma odrabiania zajęć zostaną  ogłoszone wkrótce.

The classes with Dorota Kamińska, MA which are to take place on 13-14.12.22 are cancelled due to her illness. The form and date of additional classes will be announced soon.