Attention 3rd year English Philology- Practical Profile!

The Intellectual property protection training has been moved from 17.10.2022 to 14.11.2022 . The training will take place via MS TEAMS. 

The link to the meeting will be published soon. 


Uwaga 3 rok English Philology- Profil Praktyczny!

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej zostało przeniesione z 17.10.2022 na 14.11.2022. Szkolenie odbędzie się przez MS Teams.

Link do spotkania zostanie podany wkrótce.