W dniu 09.01.2024 zajęcia z Digital Cultures dla III roku Filologii Angielskiej z dr hab. Stankomirem Nicieją, prof. UO zostają odwołane. 
Zajęcia będą odrobione w przyszłym tygodniu w terminie uzgodnionym ze studentami. 


On 09.01.2024 the Digital Cultures class for the 3rd year of English Philology with Prof. Stankomir Nicieja is cancelled. 
Classes will be rescheduled next week at a date and time agreed with the students.