II FP-M, Diagnoza osiągnięć…
Zajęcia z Diagnozy osiągnięć szkolnych w dniu 6 marca rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 9:00
M. Chyb-Winnicka