Z powodu wyjazdu służbowego konsultacje z dr Marzanną Pogorzelską w dn. 15-18 maja są odwołane. Zajęcia odbywają się w terminach uzgodnionych z grupami.