„Zajęcia z dr Agnieszką Wójtowicz rozpoczną się 8 marca – zgodnie z planem. Zajęcia z 1 i 4 marca zostaną odrobione w ustalonym ze Studentami terminie.”