Uwaga studenci kierunków anglistycznych!

Proszę zapoznać się z harmonogramem szkoleń BHP.

SZKOLENIE BHP- WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 

Szkolenie odbędzie się w języku polskim. Termin dla studentów anglojęzycznych zostanie podany wkrótce.


Attention students of English Study programmes!

Please check the schedule of Safety Training.

SAFETY TRAINING- FACULTY OF PHILOLOGY

The training will be conducted in Polish. The term for English-speaking students will be announced soon.