Zajęcia online z przedmiotu “Niemieckie gatunki użytkowe w turystyce” dla III roku JPPJN z dnia 02.12.2022 w porozumieniu ze studentami zostają przeniesione na 16.12.2022 w godz. 11:30-13:00.