On 25 October (Wednesday), classes with Kinga Potocka are cancelled due to sick leave. Make-up options will be announced on MS Teams. / W dniu 25.10.2023 (środa) zajęcia z mgr Kingą Potocką zostają odwołane z powodu zwolnienia lekarskiego. Termin i sposób odrobienia zajęć zostaną podane na MS Teams.”