W dniu 11.12.2023 zajęcia oraz konsultacje z dr Agnieszką Wójtowicz z powodu wyjazdu służbowego (konferencja) są odwołane. Termin odrobienia zajęć został już ustalony ze Studentami.