Classes with Aleksandra Baryłowicz, PhD on 09-10.05 are cancelled. Make-up dates and forms will be posted on MS Teams.

Zajęcia z dr Aleksandrą Baryłowicz w dn. 09-10.05 zostają odwołane.Daty i formy odpracowania zajęć zostaną zamieszczone na MS Teams.