Kierunek :  GAME STUDIES   grupa 1       data: 11. 10. 2022       godzina:  8:30–10:30      miejsce: Biblioteka Wydziału Filologicznego  CM

Kierunek :  GAME STUDIES   grupa 2      data: 14. 10. 2022      godzina:  15:00–16:30     miejsce: Biblioteka Wydziału Filologicznego  CM