Logopedia z Językiem Polskim jako Obcym
Link dostępny jest także w USOS-ie w opisie przedmiotu.
Informuję, że zajęcia w dniu 2 października nie odbędą się, termin ich odrobienia ustalimy w trakcie kolejnych zajęć.