Zajęcia oraz konsultacje dr Marleny Marciniak w dniach 7-8.11.2022 zostają odwołane. Termin i forma odrabiania zajęć zostaną  ogłoszone wkrótce, po konsultacjach ze studentami.
The classes and office hours of Marlena Marciniak, PhD which are to take place on 7-8.11.22 are cancelled. The form and date of additional classes will be announced soon.