Z powodu uczestnictwa w szkoleniu w dniu 27.03. zostaje odwołany wykład “Dydaktyka języka niemieckiego”. Termin i sposób odrobienia zajęć zostanie ustalony ze studentami.