Akademisches Schreiben, dr Monika Czok
Studenci II roku II stopnia Germanistik: W czwartek, 13 kwietnia, zajęcia “Akademisches Schreiben” o godz. 9.45 odbędą się poza salą wykładową – zostaną zrealizowane w Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu, ul. Szpitalna 7a.