W czwartek i piątek 14-15.12.2023 zajęcia i konsultacje z dr Marleną Marciniak zostają odwołane z powodu choroby.Termin odrobienia zajęć zostanie ogłoszony po konsultacjach ze studentami.
On Thursday and Friday 14-15.12.2023 all classes and office hours with dr Marlena Marciniak are cancelled due to her illness The dates of make-up classes will be announced after consultations with students.