UWAGA STUDENCI 1 roku studiów 2 stopnia (MGR) re szkolenie BHP – szkolenie BHP jest obowiązkowe za każdym razem, kiedy podejmuje się studia. Wszyscy studenci 1 roku studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym zobowiązani są zrealizować to szkolenie, bez względu na to, czy mieli szkolenie BHP na studiach 1 stopnia na UO.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860