1. W związku z nagłą sprawą rodzinną zajęcia z przedmiotu “Gramatyka z elementami tłumaczenia” (III FRP) zostają odwołane w dniu 22.11.2023 r. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu wspólnie ze studentami.
2. Na prośbę studentów, zajęcia z przedmiotu “Techniki i strategie przekładowe”  (II FRP) w dniu 22.11.2023 r. odbędą się na platformie MS Teams.