Z powodu choroby prof. ucz. dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska będzie nieobecna od 4 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.