W dniu 22.03.2023 zajęcia “Einführung in das Rechnungswesen” (III rok ) dra Rafała Nawrockiego nie odbędą się z przyczyn losowych.