Zajęcia i konsultacje dr hab. Daniela Pietrka, prof. UO na 3 roku („Literaturgeschichte…”) z dnia 30.05.2023 zostały przeniesione na 16.05.2023 (według ustalonego harmonogramu), natomiast zajęcia dla 4 roku z dnia 30.05.2023 zostaną odpracowane 17.05.2023 (według ustalonego harmonogramu).