Najbliższe piątkowe zajęcia (01.12.2023) z filologią polską (mgr) z “przedmiotu uzupełniającego z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego 2” zostały przeniesione na godzinę 10.00. Odbędą się zdalnie, na platformie Teams.