Od 20 do 24.03.2023 r. z powodu choroby zostają odwołane zajęcia z dr Agnieszką Wójtowicz.
Due to ilness, classes with Agnieszka Wójtowicz are cancelled on 20 – 24.03.