W dn. 18.10 br. zajęcia i konsultacje dr Agnieszki Klimas zostają odwołane. Terminy odpracowania zajęć zostaną uzgodnione na najbliższym spotkaniu.