Dnia 16 maja 2022 r. zajęcia z PNJR i Stylistyki tekstów pisanych na I roku Języka biznesu odbędą się na platformie Microsoft Teams.
Bożena Dereń